Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ullensvang

Utbygging av motocrossbane i Ullensvang
Utbygging av eksisterende motocrossbane for å få et fullgodt tilbud til ungdom.
Riving og bygging av nytt teknisk anlegg for basseng i Ullensvang kommune
Riving og bygging av nytt teknisk anlegg for Røldal basseng, herunder varme, sanitært og bassengteknisk anlegg og nødvendige elektroelektronisk anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.