Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvinnherad

Utvidelse av feriesenter i Kvinnherad
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og vidare drift av feriesenteret, med nye oppstillingsplassar for bubilar, nye hytte- og teltområder, oppgradert strandområde i tillegg til å ta omsyn til flaumsone i området. Planområdet er om lag 56 daa, og omfattar areal frå eigedomane gnr./bnr. 123/13, 123/113, 123/116, 123/382 131/3 og 131/4.
Oppgradering kjøkken på alderspensjonat i Kvinnherad kommune
Oppgradering av kjøkken ved Ølve alderspensjonat til godkjent produksjonskjøkken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.