Alle aktuelle boligprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (2)
Bokn (1)
Eigersund (11)
Gjesdal (7)
Haugesund (14)
(9)
Karmøy (19)
Klepp (9)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (37)
Sauda (4)
Sokndal (1)
Sola (12)
Stavanger (52)
Strand (6)
Suldal (3)
Time (7)
Tysvær (6)
Utsira (0)
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
Ytterveggselementer- Fakta Bygg Kristjan Eymundsson 928 11 340 5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av omsorgsboliger i Ålgård
Planlegging og utbygging.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Sandnes
5-6 etasjer. Gnr/bnr: 69/298, 846.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Etablering av boliger og næring i Egersund
32 boliger og 5 dekar næring.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
Stavanger utvikling KF ønsker gjennom denne konkurransen å inngå avtale om å bygge to (2) stk bofelleskap for Stavanger kommune. Hvert bofellesskap består av syv (7) boenheter + base. Eiendommen ligger ved Stavanger idrettshall.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
9,3 daa tomt. 6830-7480 m2 BRA.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og tomannsbolig i Jørpeland
Ca 66 enheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B1
Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av leiligheter og næring i Ålgård sentrum
Ladestasjoner i parkeringskjeller.
Nybygg av bo- og behandlingssenter i Karmøy kommune
32 sykehjemsplasser+8 omsorgsboliger.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Nybygg av rekkehus, flermannsbolig og blokkbebyggelse i Sola
GNR/BNR: 3/22, 355 mfl. 30-40 boenheter. Blir utført i 3 byggetrinn.
Nybygg av hytter og småbåthavn på Fister
Fortetting med 76 nye hytter, 2 nye småthamner, fellesbygg/boder, båtgarasjer, naust, badeplasser og nye veger mm.
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 1
Totalt 36 boliger. 20 leiligheter og 16 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boligområde i Kopervik
Min: 27 boliger, max: 37 boliger.
Nybygg av boliger på Jåttå i Stavanger, trinn 1
51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Eiganes og Våland bydel i Stavanger
Gnr/bnr: 26/103/108/112/159/195. Ytre Eiganesveien og Rektor Berntsens gate. Totalt 4 bygg. 2 stk hus med 6 etasjer. 2 stk hus med 2 etasjer.
Nybygg av studentboliger i Stavanger
Total utbygging ca. 3000 boliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalet skal det bygges 48 leiligheter i Hove Vest.
Etablering av boligfortetting i Stavanger kommune
Hensikten med planen: Å legge til rette for boligfortetting. Eiendommen i dag består av et 1 og 2- etasjes næringsbygg uten daglig drift. Omkringliggende eiendommer består av blokkbebyggelse på 3 og 4 etasjer. Antall leiligheter fordelt på 2 blokker er 36. Fordelingen er 17 leiligheter over 80 m2 (anbefalt min. 15 iht kommuneplan) og 7 leiligheter under 55 m2 (anbefalt maks. 7 iht kommuneplan). I tillegg er det planlagt et næringslokale på omkring 110 m2 og et innvendig fellesrom til beboerne på 30 m2 og et felleshus ute på ca 30 m2.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Bryne, Time
Gnr/bnr: 1/322, 452, 490 og 584. 3-4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Ølensvåg
Gnr: 307, 308/bnr: 1, 8, 13, 15, 23 og 66. 3 delområder. Boliger med tilhørende funksjoner. Totalt 14 nye tomter. Det planlegges for eneboliger med eller uten sekundærbustad eller tomannsboliger. I tillegg er det satt av et byggeområde som enten kan bygges ut med leiligheter eller frittliggende småhus.
Nybygg av kjedet eneboliger og blokkleiligheter i Avaldsnes
10 stk småhus og 15 stk blokkleiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Nybygg av boligblokk i Kleppe
Dynjarbakken 4-6.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Egersund
5,5 daa tomt. Gnr/bnr: 13/166 samt deler av eiendommene 13/332, 13/2623, 13/62 og 13/18.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Åkrehamn
15-22 boenheter. Gnr/bnr: 15/1577, 15/433, 15/781, 15/1599, 15/844. Størrelse på planområde: 1372 m2.
Nybygg av leilighetsbygg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 55/21, 55/62 og 55/257. Planen er å ersette eksisterende bygg med ett nytt leilighetsbygg med moderne fasiliteter.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal
Tidligere prosjektnavn: Den italienske landsbyen
Nybygg av hytter i Strand
22 tomter og 10 naust/båthus.
Nybygg av hytter på Holmane i Hå
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av boligområde i Suldal, etappe 1
20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Rekkehus i 2-3 etasjer og leilighetsbygg med 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av fritidsboliger i Nedstrand
Gnr: 144 bnr. 3 och bnr. 5.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Kvernaland
Det er planlagt en bebyggelse på 6 rekkehus med tre etasjer, og en lavblokk i fire etasjer med til sammen 10 leiligheter. Byggeklare tomter. GNR/BNR: 28/53 OG 28/584.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Tilbygg av hyttegrend i Saudasjøen
Gnr/bnr: 14/1. 6 og 8/5.
Nybygg av boliger i Vindafjord
20-24 boenheter. 2-4 etasjer. Gnr/bnr: 166/64, 166/125 og 166/246.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 7
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området. Totalt 7 byggetrinn.
Nybygg av boliger og småbåthamn i Fister
Planen omfatter bygging av boliger, fritidsboliger og småbåthamn.
Utvidelse av hytteområde på Randøy i Hjelmeland kommune
Gnr/bnr: 3/1, 3. Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting/utviding av eksisterende hyttebebyggelse med nye fritidsboliger og næring/hytteutleie samt tilhørende anlegg. Det planlegges til rette for ca. 44 hyttetomter. Bebyggelsen vil stort sett være frittliggende, med noen konsentrerte enheter der de stedlige forholdene tillater det. Det skal også utarbeides et aktivitetsområde og utvidelse av småbåthavn i planområdet.
Nybygg av boenheter og personalbase i Sandnes
9 boenheter+ 4 til boligsos.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.