Alle aktuelle boligprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (2)
Bokn (0)
Eigersund (9)
Gjesdal (6)
Haugesund (10)
(4)
Karmøy (18)
Klepp (8)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (31)
Sauda (1)
Sokndal (1)
Sola (5)
Stavanger (30)
Strand (1)
Suldal (2)
Time (6)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og forsamlingslokale på Hillevåg i Stavanger
6 stk leilighetsblokk mellom 5-8 etasjer og 2 bygg med rekkehus (ca 20 boenheter) mellom 2-5 etasjer. Ca. 160 – 180 boliger, samt et mindre forsamlingslokale på 200-300 m2 BRA. Gnr/bnr: 20/619, 620, 621, 721.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674.
Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Stavanger
Gjennomførelsetid: 2-3 år. 5 blokker med 4-5 etasjer. 2 lavblokker med 3 etasjer. Tilsammen: 50 leiligheter og 50 rekkehus.
Nybygg av leiligheter og bilhandel/dagligvarebutikk i Bryne
Bilforhandler og dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 7
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området. Totalt 7 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Ålgård sentrum
Ladestasjoner i parkeringskjeller.
Nybygg av bo- og behandlingssenter i Karmøy kommune
32 sykehjemsplasser+8 omsorgsboliger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Hillevåg i Stavanger
Samarbeid mellom OBOS og K2 Bolig AS.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 30 daa. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/1872 og 187.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 2
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Håland
Totalt 55 enheter fordelt på leiligheter i blokk og rekkehus.
Nybygg av boliger på Jåttå i Stavanger, trinn 1
51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boligblokk i Kleppe
Dynjarbakken 4-6.
Nybygg av boliger i Karmøy
15 boliger i konsentrert småhusbebyggelse og 10 boliger i lavblokk.
Etablering av boligområde i Kodlidalen i Gjesdal kommune
Gjesdal kommune har solgt 3 tomter i delfelt B3 og 1 tomt i delfelt B4 til Nordbohus Sandnes.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal
Tidligere prosjektnavn: Den italienske landsbyen
Nybygg av leilighetsbygg på Bryne
17-24 boenheter. Gnr/bnr: 3/66 mfl.
Nybygg av hytter på Holmane i Hå
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Time kommune
Det er planlagt en bebyggelse på 6 rekkehus og et leilighetsbygg i 3 etasjer med en inntrukken 4.etasje med to leiligheter. GNR/BNR: 28/53 OG 28/584.
Utvidelse av hytteområde på Randøy i Hjelmeland kommune
Gnr/bnr: 3/1, 3. Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting/utviding av eksisterende hyttebebyggelse med nye fritidsboliger og næring/hytteutleie samt tilhørende anlegg. Det planlegges til rette for ca. 44 hyttetomter. Bebyggelsen vil stort sett være frittliggende, med noen konsentrerte enheter der de stedlige forholdene tillater det. Det skal også utarbeides et aktivitetsområde og utvidelse av småbåthavn i planområdet.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen.
Nybygg av leilighetsbygg i Ølen
Infrastruktur finns delvis.
Nybygg av rekkehus i Sola
GNR/BNR: 3/22, 355 mfl. Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger i Klepp kommune
Gnr/bnr: 1/80, 119, 180, 396, 424 og 2201.
Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av boligområde i Sandnes
20 daa. 32 leiligheter og 31 eneboliger.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger i Haugesund kommune
Privat grunneier. Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl.
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av flerbolighus i Gjesdal
Konsulent innen RiB er engasjert, ukjente for oss.
Etablering av bolig- og fritidsbebyggelse i Eigersund kommune
Forslaget legger opp til at det kan bygges ti nye fritidsboliger i tilknytning til område HF 40 på kommuneplanens arealdel.
Nybygg av leiligheter på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av omsorgsboliger på Skudeneshavn i Karmøy
Omsorgsboligene inneholder 6 leiligheter, en personalbase, to rom for felles opphold, fellesarealer, carporter samt rom for tekniske støttefunksjoner. Omsorgsboligene skal organiseres som et borettslag, og eies og forvaltes av andelseierne etter overtagelse.
Nybygg av rekkehus på Klepp
6 boenheter. Skal bygges på samme tomt som Avlastnings- og barnebustad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.