Alle aktuelle boligprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (4)
Gjesdal (2)
Haugesund (3)
(3)
Karmøy (4)
Klepp (1)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (26)
Sauda (4)
Sokndal (0)
Sola (5)
Stavanger (25)
Strand (0)
Suldal (8)
Time (5)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av kombinasjonsbygg med bolig-, offentlig tjenesteyting- og undervisning i Madla bydel, Stavanger
B1= 6 etasjer og underetasje, B2= 6 etasjer, B3= 7 etasjer. Delområdet har et samlet BRA på inntil 20.400 m2.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 1
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1 delt på to utbyggere.
Nybygg av boliger og næring i jåttå
Gnr/bnr: 16/1558, 16/1548, 16/485, 16, 625, 16/38 og 16/548. BT1: 16.325 m2 BRA, BF1: 6.465 m2 BRA.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 24 mål. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus. tre til fem etasjer. Byggemåneder: 42.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen. 5-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring på Kvalaberg i Hillevåg i Stavanger
BB1, BB2, BB3 og BB4. Ca. 100 leiligheter på tomten mellom Hillevågsveien og Sjøhagen.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter. Disse skal fordeles mellom Stolt bolig og Østerhus.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Hinna i Stavanger, trinn 3
Byggetrinn tre består av to boligblokker, den ene med 25 leiligheter og den andre med 27 leiligheter. I tillegg er det fire rekkehus. Totalt er bruttoarealet bolig på 5.085 kvadratmeter, og i tillegg kommer en parkeringskjeller på 1.225 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av boligblokker i Sandnes
Gnr/bnr: 111/495, 111/497.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
BB2= 19 boenheter, 5 etasjer og 2151,5 m2 BRA, BB3= 17 boenheter, 5 etasjer og 2214,4 m2 BRA, BB4= 15 boenheter, 4 etasjer og 1742,9 m2 BRA. Adresse: Bladfaksveien 2, 4 og 6.
Nybygg av boliger i bydel Hinna i Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 punkthus.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/1872 og 187.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 (Madlaåsen).
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 (Madlaåsen).
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Sandnes sentrum
Areal ny bebyggelse: 1410 m2, Parkeringsareal: 190 m2.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Suldal
20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Etablering av ny kaserne for rekruttskolen i Madlaleiren i Stavanger kommune
- 16 6-mannsrom med bad inkl. toalett, vask og 2 dusjer. - Felles oppholdsrom - Pusserom - Vaskerom og tørkerom - Kontor - Rom for befal - Teknisk rom
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus i Haugesund
Tittelsnesvegen 122–126. 1-2 etasjer.
Fortetting av småhusbebyggelse i Time
O.G Kvernelands veg 44. Ca 4,3 daa.
Nybygg av eneboliger i Erfjord
Gnr/bnr: 149/116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 og 123.
Nybygg av eneboliger i Vanvik
Gnr/bnr: 84/63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69.
Tilbygg og rehabilitering av eksisterende masse i Stavanger kommune
To tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
Riving og nybygg av borettslag i Nærbø
Bebyggelse på eiendommene Viervegen 12, 14 og 16 skal rives. Nytt bygg og uteområde skal etableres på Viervegen 14 og 16.Det nye bygget har er samlet areal på ca. 1000 m2 fordelt over to etasjer i tillegg til carporter og boder. Eiendommen er på ca. 1600 m2.
Nybygg av eneboliger i Finnøy
Adresse: Djupevikvegen 3 og 10. Totalt 47 boenheter. 5 enheter bygges i trinn 1.
Nybygg av eneboliger i Stavanger
4 stk små eneboliger ca 60 m2+garasje. Gnr/bnr: 28/191 og 28/2185.
Nybygg av eneboliger på Eide, Sand
Totalt i området: 7-8 eneboligtomter og 2 områder for konsentrert småhusbebyggelse med 4-6 boenheter per felt. Gnr/bnr: 93/153, 154, 155, 156, 157, 158 og 160.
Nybygg av eneboliger på Lura, Sandnes
Gnr/bnr: 69/3151, 3150, 3149, 3148 og 3152. 4 flotte og inneholdsrike funkisboliger
Nybygg av eneboliger i Hana bydel
Boligene er på 177 m2, 300 m2 og 300 m2.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Adresse: Bladfaksveien 79-85.
Nybygg av eneboliger i Vatlandsvåg
Gnr/bnr: 116/42, 44, 45 og 46.
Nybygg av boliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/471 og 122.
Nybygg av eneboliger i Hundvåg
Gnr/bnr: 6/113, 6/1008 og 6/968. Bolig A, B og C.
Nybygg av eneboliger i Jøsenfjorden
Byggeklare tomter. 3 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Suldalsosen
Gnr/bnr: 25/60, 61 og 63.
Ombygging av modulbygg til flyktningboliger på Bekkefaret i Stavanger kommune
Konkurransen gjelder 1 bygning (bygning F), og estimeres til 8 mill., med opsjon på 5 bygg til.
Nybygg av base for mennesker med ROP-lidelser i Kleppvegen 6 i Sola kommune
Gnr: 31 Bnr: 115, 116 og 157 BRA nytt bygg = 102,1 m2 BRA sykkel- og bosskur = 10,6m2 BYA = 118m2
Etablering av modulbygg ved Rådhuset i Time kommune
Husenes størrelse kan variere mellom 36 - 40 kvm BTA + utvendig bod og maks lengde pr hus er 10 meter. Småhusene skal brukes av personer med rus og psykiske problemer.
Nybygg av eneboliger i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 13/460, 485 og 24/2.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland
2 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Årdal
1 tomt gjenstår.
Etablering av solceller på bygg i Sauda
Torsveien 84 og Bøvegen 3 og 5.
Oppgradering av kjøkken på omsorgssenter i Hjelmeland kommune
Felles utlysning for Hjelmeland omsorgssenter- hovedkjøkken og Nøtteskogen barnehage- kjøkkenkrok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.