Alle aktuelle boligprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (16)
Gjesdal (2)
Haugesund (5)
(4)
Karmøy (10)
Klepp (4)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (3)
Sandnes (26)
Sauda (0)
Sokndal (1)
Sola (4)
Stavanger (37)
Strand (5)
Suldal (0)
Time (7)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Nybygg av boliger i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av rekkehus, flermannsboliger og eneboliger på Tjøtta, Klepp
Ca 70 daa. 2-3 etasjer. Gnr/bnr: 18/9,18/470, 18/541, 18/6, 18/111 og 18/438. 204-211 boenheter. Feltet består av: Felt E: totalt 65 boenheter fordelt på: 6 eneboliger, 18 leiligheter og 41 rekkehus. Felt F: totalt 55 boenheter fordelt på: 26 leiligheter og 27 rekkehus. Felt G: totalt 38 boenheter fordelt på: 14 leiligheter og 24 rekkehus. Felt H: totalt 40 rekkehus.
Nybygg av boligfelt i Time kommune
Tomtens areal er på ca. 12.700 m2. 140-160 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg og næringsbygg i Time, trinn 1-5
4-5 byggetrinn, 20-30 leiligheter per trinn. Tomteeier: Trallfavegen 7 AS v/ Novation Eiendom Bil AS.
Nybygg av leiligheter og bilhandel/dagligvarebutikk i Bryne
Bilforhandler og dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av boliger mellom Raglamyr og Norheim
60 boenheter. Fordelt på 20 eneboliger, 21 rekkehus og 19 leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av terrasseblokker, rekkehus og punkthus i Sandnes, trinn 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter blir utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Tilbygg av sykehjem på Judaberg i Stavanger
20 plasser. Personløfter: Guldmann Norge. Rekkverk: Trappeteknikk AS. Solavskjerming: Espenes AS. Aluminiumsdører: Time Aluminium AS. Brannalarm: Eltek. Lås & beslag: Låsesenteret. Nødlys: Nordtek.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Totalt 40 boenheter fordelt på: 15 leiligheter og ca. 25 rekkehus.
Nybygg av rekkehus på Jåttå
40-50 boenheter. Totalt 8 delfelter.
Nybygg av rekkehus på Klepp
Totalt 40 boenheter fordelt på 5 delfelter.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B1
Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av rekkehus, flermannsbolig og blokkbebyggelse i Sola
GNR/BNR: 3/22, 355 mfl. 30-40 boenheter. Blir utført i 3 byggetrinn.
Nybygg av boliger ved Åslandsbekken på Kvernaland i Time
En 4-mannsbolig, 5 stk rekkehus og 5 stk eneboliger.
Nybygg av boliger i Eiganes og Våland bydel i Stavanger
Gnr/bnr: 26/103/108/112/159/195. Ytre Eiganesveien og Rektor Berntsens gate. Totalt 4 bygg. 2 stk hus med 6 etasjer. 2 stk hus med 2 etasjer.
Nybygg av boligområde i Hjelmeland
25-35 boenheter. Gnr/bnr: 58/2 og 58/41.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Bryne, Time
Gnr/bnr: 1/322, 452, 490 og 584. 3-4 etasjer.
Oppussing og tilbygg av leilighetsbygg og butikklokaler i Stavanger
Klubbgata 9 er i dag leilighetshotell i 2. - 6. etasje med butikklokaler i 1. etasje. Tiltakshaver ønsker å pusse opp eksisterende leiligheter, bygge 2 nye etasjer mot Klubbgata og 3 nye etasjer mot Pederstrappen, slik at bygget totalt blir på 7. etasjer. Pr. idag finnes det 40 leiligheter, og det planlegges 30 nye, totalt 70 etter påbygg/ombygging.
Nybygg av boligblokk i Kleppe
Dynjarbakken 4-6.
Nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Nybygg av boligområde i Rennesøy
17 rekkehus og 10 mindre leiligheter.
Nybygg av boligblokker i Aksdal
Dette er trinn 2 på den tidligere "Den Italienske landsbyen".
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området, 100 leiligheter blir utført i trinn 1-3.
Nybygg av leilighetsbygg på Bryne
17-24 boenheter. Gnr/bnr: 3/66 mfl.
Nybygg av boligområde på Tau
Gnr/bnr: 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
15 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Rekkehus i 2-3 etasjer og leilighetsbygg med 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boliger på Klossteinvegen på Bygnes
Bygnes Hageby vil bestå av 3 eneboliger, 10 rekkehus og 12 leiligheter fordelt på tre bygg – 25 boliger totalt.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leiligheter i Ølen
Foremålet med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter i to nye etasjer på dagens <<bankbygg>>.
Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 30 boenheter i trinn 1. De blir utført av 2 Obos Block Watne AS og Si Bygg AS.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 30 boenheter i trinn 1. De blir utført av 2 Obos Block Watne AS og Si Bygg AS.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371 og 472.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Jåsund
Planforslaget tilrettelegger for 12 nye boliger. (9 rekkehus og 3 eneboliger). 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter til spesifikke brukergrupper i Ålgård sentrum
Bygging av 16 leiligheter i Ålgård sentrum. De 16 leilighetene kan inngå i en større sammenheng med andre typer leiligheter til andre formål i samme bygg. Formålet med anskaffelsen er å få bygget 16 leiligheter i sentrum av Ålgård i Gjesdal kommune som er tilrettelagt for noen spesifikke brukergrupper. Gjesdal kommune skal være eiere av disse leilighetene. I tillegg skal Gjesdal kommune ha opsjon på kjøp av inntil 4 leiligheter. 10 boliger primært rettet mot eldre. 6 boliger for yngre mennesker med behov for tilrettelagte boliger. I tillegg vil oppdragsgiver ha opsjon på 4 tilrettelagte boliger.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Sandnes
2-3 etasjer. Prosjektet inneholder. 8 leiligheter og 9 eneboliger.
Etablering av bolig- og fritidsbebyggelse i Eigersund kommune
Forslaget legger opp til at det kan bygges ti nye fritidsboliger i tilknytning til område HF 40 på kommuneplanens arealdel.
Nybygg av boligområde på Varhaug
9 boenheter fordelt på 6 enebolig og 3 rekkehus. Planområdet er på ca. 3,8 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Karmøy
Leilighetsbygg: 357,2 m2, Svalgang/overbygg utvendig areal: 73,1 m2, Frittliggende boder: 19,5 m2.
Nybygg av eneboliger i Egersund
Totalt 10 tomter, 2 tomter er solgte.
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
170-180 m2 per bolig. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hestnes
7 eneboliger og 1 tomannsbolig. BRA: 99,8 m2/bolig.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Nybygg av leilighetsbygg i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boliger i Sokndal
Byggeklare tomter. 5 tomter gjenstår.
Nybygg av byvillor i Egersynd by
Eneboliger i 3 etasjer med mulighet for utleie-leilighet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.