Alle aktuelle boligprosjekter i Hå

Nybygg av hytter på Holmane i Hå
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Nybygg av boligområde på Varhaug
9 boenheter fordelt på 6 enebolig og 3 rekkehus. Planområdet er på ca. 3,8 daa.
Nybygg av kjedet eneboliger og firemannsbolig i Sirevåg
4 kjedet enebolig og 1 firemannsbolig.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.