Alle aktuelle boligprosjekter i Hå

Nybygg av hytter på Holmane i Hå
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 200 boenheter i området. 10-30 boenheter blir utført i trinn 1. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Riving av enebolig og nybygg av leilighetsbygg i Nærbø
Utstikking: Prostik, kontaktperson Jonny Borsheim: 970 59 350, jb@prostik.no. Våtrom: Waldeland & Varhaug, kontaktperson Arve Varhaug: 982 16 333 arve@waldeland-varhaug.no. Port: Port & Sørsenter, kontaktperson Espen Aaserud Karlsen: 406 37 442 espen@portogdor.no. Materiell: Optimera, kontaktperson Thor Sikveland: 415 42 900 kundesenter.stangeland@optimara.no.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.