Alle aktuelle boligprosjekter i Time

Nybygg av boligfelt i Time kommune
Tomtens areal er på ca. 12.700 m2. 140-160 boenheter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Bryne, Time
Gnr/bnr: 1/322, 452, 490 og 584. 3-4 etasjer.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Bryne
Bygg B= 17 leiligheter Bygg A= 13 leiligheter.
Nybygg av boligområde på Bryne
Totalt 56 enheter fordelt mellom 3 utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg på Bryne
17-24 boenheter. Gnr/bnr: 3/66 mfl.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Håland
Totalt 56 enheter fordelt mellom 3 utbyggere.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Håland
Totalt 56 enheter fordelt mellom 3 utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.