Alle aktuelle boligprosjekter i Time

Fortetting av småhusbebyggelse i Time
O.G Kvernelands veg 44. Ca 4,3 daa.
Etablering av modulbygg ved Rådhuset i Time kommune
Husenes størrelse kan variere mellom 36 - 40 kvm BTA + utvendig bod og maks lengde pr hus er 10 meter. Småhusene skal brukes av personer med rus og psykiske problemer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.