Alle aktuelle boligprosjekter i Haugesund

Nybygg av terrasseblokker på Litlaskar i Haugesund
Litlaskar 22-28. Gnr/bnr: 33/233 og 255 m.fl.
Utskifting av luftbehandlingsaggregater ved omsorgssenter i Haugesund kommune
Utskifting av luftbehandlingsaggergater i den eldste delen av bygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.