Alle aktuelle boligprosjekter i Stavanger

Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
Ytterveggselementer- Fakta Bygg Kristjan Eymundsson 928 11 340 5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boliger i bydel Eiganes og Våland i Stavanger
Ca. 80-100 boliger. En god blanding av boliger, familier, seniorer, en andel rimelige boliger/såkalt økonomisk tilgjengelige boliger, et bofelleskap for utviklingshemmede m.m.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
Stavanger utvikling KF ønsker gjennom denne konkurransen å inngå avtale om å bygge to (2) stk bofelleskap for Stavanger kommune. Hvert bofellesskap består av syv (7) boenheter + base. Eiendommen ligger ved Stavanger idrettshall.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B1
Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 30 daa. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus. 2-3 etasjer.
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Nybygg av boliger på Jåttå i Stavanger, trinn 1
51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Eiganes og Våland bydel i Stavanger
Gnr/bnr: 26/103/108/112/159/195. Ytre Eiganesveien og Rektor Berntsens gate. Totalt 4 bygg. 2 stk hus med 6 etasjer. 2 stk hus med 2 etasjer.
Nybygg av studentboliger i Stavanger
Total utbygging ca. 3000 boliger.
Etablering av boligfortetting i Stavanger kommune
Hensikten med planen: Å legge til rette for boligfortetting. Eiendommen i dag består av et 1 og 2- etasjes næringsbygg uten daglig drift. Omkringliggende eiendommer består av blokkbebyggelse på 3 og 4 etasjer. Antall leiligheter fordelt på 2 blokker er 36. Fordelingen er 17 leiligheter over 80 m2 (anbefalt min. 15 iht kommuneplan) og 7 leiligheter under 55 m2 (anbefalt maks. 7 iht kommuneplan). I tillegg er det planlagt et næringslokale på omkring 110 m2 og et innvendig fellesrom til beboerne på 30 m2 og et felleshus ute på ca 30 m2.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Rekkehus i 2-3 etasjer og leilighetsbygg med 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Nybygg av boliger og flytting av ekisterende vernede våningshus i Eiganes og Våland bydel, Stavanger
3 rekkehus, 5 frittliggende småhus og 3 eneboliger. 38 parkeringsplasser.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Hundvåg
3 rekkehus og en firemannsbolig.
Nybygg av omsorgssenter på Ullandhaug, Hafrsfjord
Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland og Stiftelsen Maggies Cancer Caring Centers Norge ønsker å se på mulighetene for å lokalisere et nytt senter på Ullandhaug, for kreftpasienter og deres pårørende (Maggies senter). Senteret planlegges plassert like i nærheten av det nye sykehuset, SUS. Planområde: ca. 1,5 daa. Max: 400 m2 1-2 etasjer.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2 rekkehus og 3 leiligheter.
Utførelse av bygningsbesiktelse i Stavanger
Rogaland fylkeskommune har behov for kjøp av tjenester innen bygningsbesiktelse i henhold til NS8141 langs Fv. 44. Bussveien Stasjonsveien-Gauselvågen. Regulerbare mengder for utførelse vises i eget prisskjema, og omfang vises i tegninger. Leverandør skal være ansvarlig for å avtale besiktelse med grunneier, adresseliste leveres ut av oppdragsgiver ved kontraktsinngåelse. Besiktigelsen skal dokumenteres med kamera av høy kvalitet og det skal utarbeides tilstandsrapporter for hvert objekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.