Alle aktuelle boligprosjekter i Suldal

Nybygg av boligområde i Suldal
20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Nybygg av eneboliger i Erfjord
Gnr/bnr: 149/116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 og 123.
Nybygg av eneboliger i Vanvik
Gnr/bnr: 84/63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69.
Nybygg av eneboliger i Vatlandsvåg
Gnr/bnr: 116/42, 44, 45 og 46.
Nybygg av eneboliger i Suldalsosen
Gnr/bnr: 25/60, 61 og 63.
Nybygg av eneboliger på Jelsa
Gnr/bnr: 139/133 og 139/127.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.