Alle aktuelle boligprosjekter i Sandnes

Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
9,3 daa tomt. 6830-7480 m2 BRA.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandnes, etappe 1, trinn 1
BKS1= 4-5 rekkehus BBB1+BBB2= 12 leiligheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
170-180 m2 per bolig. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Nybygg av boliger i Sandnes
Tomtene kan tilsammen bebygges med inntil 1.300 m2. Gnr/bnr: 42/588, 405 m2, 42/590, 405 m2, 42/589, 391 m2, 42/591, 582 m2, 42/587, 486 m2. Adresse: Opalveien 15-23.
Nybygg av eneboliger i Hana bydel
Boligene er på 177 m2, 300 m2 og 300 m2.
Ombygg til leiligheter i Sandnes
Ombygg fra tomannsbolig til fire små leiligheter som er tilpasset bebovene for bruker innen rus psykiatri.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Ca. 170 m2/bolig. Underetasje mulig (total BRA 220 m2/bolig). Dobbelgarasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.