Alle aktuelle boligprosjekter i Sandnes

Nybygg av boliger, kontor og forretning i Sandnes
5-6 etasjer. Gnr/bnr: 69/298, 846.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
9,3 daa tomt. 6830-7480 m2 BRA.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalet skal det bygges 48 leiligheter i Hove Vest.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av boenheter og personalbase i Sandnes
9 boenheter+ 4 til boligsos.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer. 2 hus, 2 leiligheter/hus+ mindre personalrom.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av kjedet boliger i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av tomannsboliger i Sandnes
Byggvarer: XL-Bygg, kontaktperson: Randi Reime.
Ombygg til robustleiligheter i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Nybygg av mikrohus i Sandnes
3 mikrohus i etablert boligområde.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Ca. 170 m2/bolig. Underetasje mulig (total BRA 220 m2/bolig). Dobbelgarasje.
Oppgradering av leiligheter på bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Boligene er av normal standard og skal oppgraderes. Boligene kan da brukes som bofellesskap/demensboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.