Alle aktuelle boligprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nord
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
15 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Nybygg av kjedet boliger i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Sandnes
2-3 etasjer. Prosjektet inneholder. 8 leiligheter og 9 eneboliger.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 609 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 595 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.