Alle aktuelle boligprosjekter i Gjesdal

Nybygg av leiligheter og næring i Ålgård sentrum
Ladestasjoner i parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter til spesifikke brukergrupper i Ålgård sentrum
Bygging av 16 leiligheter i Ålgård sentrum. De 16 leilighetene kan inngå i en større sammenheng med andre typer leiligheter til andre formål i samme bygg. Formålet med anskaffelsen er å få bygget 16 leiligheter i sentrum av Ålgård i Gjesdal kommune som er tilrettelagt for noen spesifikke brukergrupper. Gjesdal kommune skal være eiere av disse leilighetene. I tillegg skal Gjesdal kommune ha opsjon på kjøp av inntil 4 leiligheter. 10 boliger primært rettet mot eldre. 6 boliger for yngre mennesker med behov for tilrettelagte boliger. I tillegg vil oppdragsgiver ha opsjon på 4 tilrettelagte boliger.
Nybygg av flerbolighus i Gjesdal
Konsulent innen RiB er engasjert, ukjente for oss.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 2= 4 stk rekkehus BK 3= 2 stk rekkehus

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.