Alle aktuelle boligprosjekter i Sola

Nybygg av boligområde ved Eikefaret barnehage i Sola kommune
Eikefaret. Blokkbebyggelse i 4-6 etasjer og småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Sola
5 rekkehus, 6 mindre leiligheter.
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Nybygg av eneboliger og ombygg av leilighetsbygg i Sola
Nybygg av 2 nye frittstående eneboliger med garasje samt tilbygg av eksisterende leilighetsbygg med 1 leilighet.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.