Alle aktuelle boligprosjekter i Sola

Nybygg av boligområde ved Eikefaret barnehage i Sola kommune
Eikefaret. Blokkbebyggelse i 4-6 etasjer og småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Skadberg, Vestly eiendommen
Totalt 162 boenheter. 12 boenheter som småhusbebyggelse og 150 leiligheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av rekkehus, flermannsbolig og blokkbebyggelse i Sola
GNR/BNR: 3/22, 355 mfl. 30-40 boenheter. Blir utført i 3 byggetrinn.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Jåsund
Planforslaget tilrettelegger for 12 nye boliger. (9 rekkehus og 3 eneboliger). 2-3 etasjer.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Sola
3 nye tomannsboliger og 2 eneboliger og 3 eksisterende eneboliger.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Sola
3 eneboliger og 3 rekkehus. Gnr/bnr: 3/1518-1520.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.