Alle aktuelle boligprosjekter i Eigersund

Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Etablering av boliger og næring i Egersund
32 boliger og 5 dekar næring.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Egersund
5,5 daa tomt. Gnr/bnr: 13/166 samt deler av eiendommene 13/332, 13/2623, 13/62 og 13/18.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371 og 472.
Nybygg av eneboliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/725 mfl. Tomt: 6 daa.
Nybygg av fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.