Alle aktuelle boligprosjekter i Agder fylke

Nybygg av boliger og næring i Bykle, trinn 2 m.fl.
Totalt 500 boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av boliger på Tangen i Arendal
Ca. 250 boliger. 2-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Flekkefjord, trinn 1
Berørte eiendommer: Gnr. 203 bnr. 348,349,379,382,390,399,557,664,795,797,950,995, 1071, 1082, 1199, 1283, 1284, 1678, 1679 og gnr. 303 bnr. 1. Totalt skal det bygges 36.000 m2 BRA. Totalt 104 boenheter. Området planlegges utbyggt i 3 byggetrinn. Det skal etableres inntil 215 offentlige parkeringsplasser.
Nybygg av leilighetsblokker med felles parkeringskjeller på Lund, Kristiansand
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 hus med felles parkeringskjeller under. BBB1= maks 68 leiligheter med varierende størrelser, BBB2= maks 12 leiligheter med varierende størrelser. 3-6 etasjer. Tomt: tidligere Oddernes skole på Lund. Gnr/bnr: 38/23, 44/104 og 44/240.
Nybygg av boliger, hytter og fritidsareal i Åseral
5 bygg skal rives. Ca 80 boenheter.
Ombygg av fabrikk til boliger/fritidsboliger, næring og parkering i Risør
Gnr/bnr: 16/362, 363, 364, 1449, 1496 og 1. Planområde: 8,9 daa. Ombygg av eksisterende bygg til boliger/fritidsboliger, næring og parkering. En ser også på muligheter for utvidelse av bygningsmassen, og/eller å rive denne og erstatte den med ny bebyggelse. 25-30 leiligheter.
Utvikling av eiendom med forretning og boligbebyggelse i Farsund
Gnr/Bnr: 1/457 og 1/451. 35-50 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av dagligvarubutikk og leilighetsbygg i Kristiansand
1200-1400 m2 dagligvarubutikk, 35-40 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 40/76, 165, 166, 167 og 641. 3 etasjer med inntrukken 4 etasje.
Nybygg av boligområde i Birketveit
Råtomter med veldig gode solforhold. Tomter mellom 1,4 dekar og 3,5 dekar.
Nybygg leiligheter i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl.
Nybygg av boligfelt i Kvinlog
Tomter for salg: tomt nr 1-27.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand, trinn 2
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Hope i Risør
4 daa. Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Krossen, trinn 2 mfl.
Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter. Gnr/bnr: 5/12, 16, 17, 38, 41, 77 mfl.
Tilbygg av leiligheter i Risør
Tillbygg av leiligheter på Rema 1000. 17-20 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 38/16 og 18 samt 40/15. Planområdet er til sammen 11.58 daa.
Nybygg av omsorgsboliger i Lindesnes
Skipsbyggergata 2-10.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr: 24/62, 226.
Nybygg av boliger i Vennesla
Den nye bebyggelsen vil i all hovedsak bli frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger. I tillegg vurderes et mindre område med ny konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus etc. 12-14 boenheter.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 62/161, 159 med flere.
Nybygg av boligområde på Myra, Vegårshei
Tomter for salg, tomt nr: 13, 18, 30, 32, 35, 39, 40, 42 og 43.
Nybygg av eneboliger med praktikant del og tilhørende garasje i Hamresanden
Adresse: Glimmerveien 24, 26, 28, 32, 34, 38 og 40. Gnr/bnr: 63/1340, 1341, 1342, 1344, 1345, 1347 og 1348.
Nybygg av omsorgsboliger og fellesarealer i Kristiansand kommune
Ny bebyggelse består av totalt 5 bygninger: en hovedbygning med 4 boenheter, felles-, personal- og driftsarealer. Resterende bygninger består av en aktivitetsbygning, to frittstående småhus og en avfallsbygning.
Nybygg av leilighetsbygg i Søgne
8 leiligheter og 8 carporter.
Nybygg av rekkehus i Froland
Salgstart i februar 2024.
Nybygg av avlastningshjem i Vennesla
Vennesla kommune skal bygge et nytt avlastningshjem for barn og unge ved siden av Barnestua barnehage i Moseidvegen. Avlastningshjemmet skal omfatte 5 rom og 1 leilighet med tilhørende uteareal og et teknisk rom i 2. etasje. Aldersgruppen det bygges for er fra 3 til 18 år.
Nybygg av eneboliger i Bykle
Tomt nr: 1, 4-6 og 10, 13 og 14. Tomtene koster 21 kr pr m2.
Nybygg av boliger, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne i Kristiansand kommune
Bygging av 6 nye boenheter, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne.
Nybygg av boliger i Grimstad
Grunneier: Torgeir Skodde. Gnr/bnr: gnr./bnr. 73/7, 73/10 og deler av gnr./bnr. 73/1, 73/2, 73/4,73/5, 73/6, 73/11, 74/46, 79/18 og 203/41.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
Gnr/bnr 47/44, 47/67 m.fl.
Nybygg av flerbolighus i Krossen på Evje, trinn 1
Total utbygging 4 flerbolighus à 7 leiligheter. I tillegg til selve leilighetene skal det oppføres 7 garasjer samt boder. Gnr/bnr 5/17, 41 og 77
Brannsikring ved omsorgssenter i Kvinesdal
Primært skal bygget oppgraderes for å tilfredsstille dagens brannkrav med ekstra gips på vegger og i himling. Bygget skal sprinkles, det skal settes inn nytt ventilasjonssystem og varmeanlegg med geotermisk vannbåren varme. Løfteplattform skal etableres. Bad oppgraderes og en del dører og vinduer skal skiftes. I tillegg blir det noe ombygging av innvendige vegger, hovedsakelig lettvegger. Prosjektet skal ferdigstilles: Innen 2024.
Nybygg av eneboliger i rekke i Kristiansand
Gnr/bnr: 69/45, 46, 47 og 48.
Nybygg av eneboliger i kjede i Kristiansand
Gnr/bnr: 67/228, 67/229, 67/230, 67/231.
Nybygg av 4 -mannsbolig i Lindesnes
4 -mannsbolig i 2 etasjer med utvendig bod og parkering.
Nybygg av firemannsbolig i Mandal
Rennesveien 4513 Mandal.
Utskifting av kjøkken i kommunale bygg i Kristiansand kommune
Dette gjelder 12 bygg og til sammen 26 kjøkken.
Nybygg av eneboliger i Froland verk
Tre boligtomter for salg. Gnr/bnr: 20/224 med tomteareal på ca. 790 kvm, Gnr/bnr: 20/225 med tomteareal på ca. 1000 kvm, Gnr/bnr: 20/226 med tomteareal på ca. 820 kvm.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av eneboliger i Frolands Verk
Totalt er det 13 tomter i området, 11 tomter er solgte.
Riving og nybygg av garasjerekke i Kristiansand
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET: Søker om å rive eksisterende garasjerekker i 2. etg på parkeringsanlegg i Morkelstien 28. Garasjerekkene erstattes av nye vegger og takkonstruksjon, som gir en felles, lukket del av anlegget, i hele 2. etg. 1. etg inkludert betongdekke mellom etasjene forblir uendret.
Rehabilitering av omsorgsboliger i Åmli kommune
Opsjon på komplett oppsatt terrasser til hver av de to leilighetene.
Utvendig endring og montering av sprinkleranleg i leilighetsbygg i Kristiansand
Riving av svalganger og trapper; bygging av nytt trappehus/inngangsparti, og montering av to vindeltrapper i hver av galveggene som sekundær rømningsvei fra etasje 2, 3 og 4. Montering av sprinkleranlegg; rehabilitering av takterrasser av bæresystem.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgssenter i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 14-15 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgsboliger i Nodeland
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 14-15 millioner inkludert moms. Gnr/bnr: 610/46 og 610/280.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.