Alle aktuelle boligprosjekter i Agder fylke

Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Etablering av kontor, forretning og boliger i Kvadraturen i Kristiansand
Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kristian IVs gate og Vestre Strandgate.
Nybygg av boliger og næring i Vågsbygd, Kristiansand
Gnr/bnr: 13/116,136, 167, 172, 173, 255, 635, 1191, 1249 og 1501. 4-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nybygg av boligområde i Vennesla
Gnr/bnr: 23/958 og 23/1. 150-200 boenheter. Hele områdeplanen omfatter et areal på 542 dekar. Detaljreguleringsplanen omfatter første del av utbygging i området.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av boliger i Vennesla
Mellom Veråsvegen og Igletjønn i Vennesla kommune.
Nybygg av leiligheter i Vågsbygd, Kristiansand
Massivtrekonstruksjon. Gnr/bnr: 13/123-125, 194, 195, 837. 4-6 etasjer.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Vennesla
Felt BS12. Coop-butikk i første etasje.
Nybygg av boliger i Grimstad
22 stk leiligheter, 10 stk eneboliger og 22 stk "tårnhus".
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Prosjektet organiseres som et borettslag i Sørlandet Boligbyggelag (SBBL). Gnr/bnr: 33/419, 495, 23, 269, 33, 173 og 159. Ohmia leverer ladeinfrastruktur til hele parkeringsbygget. Alle parkeringsplasser får uttak for lading.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av boliger, bobilparkering og næring mm i Hægebostad
Bygging av 33 eneboliger, næringsformål, og småbåthavn.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leiligheter i Vennesla
Gnr/bnr: 6/366, 6/886, 6/890, 6/894, 6/415 og del av 6/513.
Nybygg av næring, leiligheter og kirkesenter i Flekkefjord
Gnr/bnr: 203/25, 26 og 27. Inntrukket 4:e etasje.
Nybygg av boliger i Lindesnes
Ikke behov for stål.
Nybygg av flerbolighus, infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Utvidelse av feriesenter i Kristiansand
Aktuelle funksjoner og arealbruk: Resepsjonsarealer – 200 m2 BRA Restaurant/servering – 300 m2 BRA Butikk – 500 m2 Møtesal eksist. 1500m2 BRA Møte-/konferansefasiliteter i sambruk med Folkehøgskolen - 1500m2 BRA Ferieleiligheter i småhus 40 stk a ca 50 m2 – 2000 m2 BRA Feriehytter 5 stk a 30 m2 – 150 m2 BRA Hotell/ferieleiligheter/hybler for FHS 50 rom a 25 m2 – 1250 m2 SUM BRA – 7400 m2 Dagens bygningsmasse utgjør ca 4000 m2 BRA. Planen skal utformes slik at området kan utvikles trinnvis, ettersom behovet utvikler seg.
Nybygg av barnehospice i helsebyen Eg i Kristiansand
Norges første barnehospice - et pilotprosjekt i Kristiansand.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 4
Ca. 30 leiligheter totalt ca. 3500 BRA. Eks p-kjeller.
Nybygg av leiligheter eller konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 79/3, 79/19, 79/54, 79/356, 79/357, 82/25 mfl.
Nybygg av boligområde i Birkenes
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse og leilighetsbygg. Det kan også være aktuelt å regulere til barnehage i området og tilrettelegging for aktivitet i Flakksvann.
Nybygg av hytter i Åpta
Gnr 151 Bnr 5,37,51,73. Godkjent reguleringsplan. 32 tomter (21 hytter og 11 hus). Godkjent båthavn med 20 båtplasser. Solrik beliggenhet med utsikt over Åptafjorden. Åpta ligger sentralt mellom Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Populær campingplass og badestrand rett nedenfor feltet. Turmuligheter i nærmiljøet.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av eneboliger på del av Rismyr i Songdalen
15-20 stk boliger. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Nybygg av hytter i Rysstad
30 hytter i 4 hyttetun.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Planen legger opp til fire firemannsboliger i nord, med totalt 16 boenheter. Det legges også opp til 5 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Nybygg av hytter i Åseral
21 hytter samt 7 doble fritidsboliger.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Gnr/bnr: 236/4 og 1 m.fl.
Nybygg av leiligheter og næring på Flekkerøy
Gamletomta til "Hårek Frisør".
Riving og nybygg av leiligheter i Risør kommune
Rivning av eksisterende bygningsmasse i to etasjer mellom eksisterende gammelt sykehus og gjenværende omsorgsboliger. Bygge nytt bygg på eksisterende rivetomt med 17 nye leiligheter på ca. 60 m2 samt korridorer, trapper, heis og fellesrom fordelt på to etasjer. Underetasje / kjelleretasje på bygg som rives, skal beholdes og bygges om for å ivareta bygget tekniske løsninger. Opparbeide alle uteområder med trapper, ramper og beplanting. Borre 3 stk. energibrønner.
Etablering av hytter, leiligheter med infrastruktur i Fidjeland
14-16 hyttetomter. Antall leiligheter er foreløpig ikke bestemt.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad
85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av boliger i Vennesla
Den nye bebyggelsen vil i all hovedsak bli frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger. I tillegg vurderes et mindre område med ny konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus etc. 12-14 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Lindesnes
Gnr/bnr: 75/4, 75/7, 75/369, 76/6, 76/8, 76/14, 76/15, 76/18, 76/43, 184/7.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr 24/62, 226
Tilbygg av leiligheter i Risør
Tillbygg av leiligheter på Rema 1000.
Nybygg av eneboliger i Bygland
Det kan totalt bygges 9 eneboliger på feltet. Tomt 1, A= 1016 m2 Tomt 2, B= 1008 m2 Tomt 3, C= 1057 m2 Tomt 4, A= 1175 m2 Tomt 5, A= 1130 m2 Tomt 6, A= 1194 m2 Tomt 7, A= 1148 m2 Tomt 8, A= 1319 m2 Tomt 9, A= 1096 m2
Nybygg av hytter i Valle
Grunneier: Gunnar Stubseid.
Etablering av dagsturhytter i Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank inviterer alle kommunene i Agder til et spleiselag for å sette opp 25 dagsturhytter i fylket, én i hver kommune.
Nybygg av boliger i Arendal
Grunneier: Ingolf Birkeland. Gnr/bnr: 418/33, 81, 82 og 601/173 m.fl.
Nybygg av eneboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 eneboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Parkeringskjeller. 6-8 leiligheter.
Nybygg av fritidsboliger i Grimstad
6-7 enheter. Gnr/bnr. 172/ 4, 32, 42, 46, 56, 62, 73, 200, og 309.
Nybygg av boligområde i Vennesla kommune
Adresse: Vardevegen syd 3 og 5.
Etablering av boliger for psykisk utviklingshemmede i Smedens Kjerr i Birkenes kommune
Det vil bygges fire boliger og et fellesområde med muligheter for opptil fire boliger til senere. Hver av boligene er ca. 68 m2 BRA, mens fellesarealet er ca.190 m2 BRA. Bygget vil ligge langs fjellskrenten på tomta, i én etasje uten kjeller.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
Gnr/bnr 47/44, 47/67 m.fl.
Nybygg av boliger i Arendal
Grunneier: Doris Næss, Jorunn Trulsvik og Bjørn Trulsvik. 3-4 boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.