Alle aktuelle boligprosjekter i Agder fylke

Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta. Massivtre.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Nybygg av boliger i Grimstad
2 tomter gjennstår for salg.
Riving av næringsbebyggelse og nybygg av leiligheter i Kristiansand
I byggets første etasje mot nord og øst etableres det næring. Gnr/bnr: 150/10, 11, 1127, 1129, 1130, 1284, 1291 og 1802.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
13 rekkehus= 7650 m2 BYA, 38 leiligheter i lavblokk= 3200 m2 BYA, 6 eneboliger= 600 m2 BYA. Totalt BYA: 11.450 m2
Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Nybygg av barnehage, næring/leiligheter i Marnardal, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Boliger eller næring.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av eneboliger på Sinnes i Siral
Ca 20-30 stk eneboligtomter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus i Lyngdal, trinn 3 mfl.
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 2
15-20 eneboliger, 21 boenheter i tomannsboliger, 10 stk boenheter i kjedet eneboliger.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 1
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av eneboliger i Vennesla
4300m. Også grøftarbeider. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand kommune
20 helt nye leiligheter fra 46 til 114 kvm sentralt på idylliske Hamresanden. Låssystem levereres av Norlock AS Solavskjerming Agder Solavskjerming AS
Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Nybygg av eneboliger/flerbolighus/tomannsboliger i Kvinesdal
35-40 boenheter planlegges. Ferdigregulert.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av boligområde i Kvinesdal
Planområde: 11,7 daa.
Etablering av studenthus i Kristiansand sentrum
Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) er med for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk. I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus. I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.
Nybygg av frittliggende eneboliger og kjedede eneboliger/rekkehus i Flekkefjord
12-13 boenheter. Gnr/bnr: 66/2, 28, 43, 48, 84, 109, 111, 112, 150 og 158 mfl.
Nybygg av boligområde i Søgne
Gnr/Bnr: 31/1, 31/3, 76, 77, 105, 106.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad, trinn 3
Totalt 85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av boliger i Vennesla
Den nye bebyggelsen vil i all hovedsak bli frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger. I tillegg vurderes et mindre område med ny konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus etc. 12-14 boenheter.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av eneboliger i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. Totalt 41-54 boenheter.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Ombygg av kirke for bruk som selskapslokale med tilhørende overnatting og riving/nybygg av leiligheter i Arendal
Ca 1.7 daa Inntil 10 leiligheter bak kirken, samt 1 leilighet på kirkeloftet.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Lyngdal, trinn 2
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Nybygg av boligområde i Lyngdal
Totalt 10 nye eneboligtomter og et område for konsentrert bebyggelse med 10 boenheter (BK1= 2 stk firemannsboliger og 2 boliger i kjede). Gnr/bnr: 63/3 og 64/4.
Nybygg av avlastningshjem i Vennesla
Vennesla kommune skal bygge et nytt avlastningshjem for barn og unge ved siden av Barnestua barnehage i Moseidvegen. Avlastningshjemmet skal omfatte 5 rom og 1 leilighet med tilhørende uteareal og et teknisk rom i 2. etasje. Aldersgruppen det bygges for er fra 3 til 18 år.
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Gnr/bnr: 63/1349, 63/1350, 63/1351, 63/1352 og 63/1353.
Nybygg av boliger, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne i Kristiansand kommune
Bygging av 6 nye boenheter, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne.
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Feltspatveien 57 gnr/bnr: 63/1235, Feltspatveien 53 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 49 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 45 gnr/bnr: 63/1238, Feltspatveien 41 gnr/bnr: 63/1239.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Gnr/bnr: 16/172 og 144.
Nybygg av eneboliger i Søgne
4 eneboligtomter.
Nybygg av 4 -mannsbolig i Lindesnes
4 -mannsbolig i 2 etasjer med utvendig bod og parkering.
Rehabilitering av brannsikkrinng på omsorgs senter i Kvinesdal
Primært skal bygget oppgraderes for å tilfredsstille dagens brannkrav med ekstra gips på vegger og i himling. Bygget skal sprinkles, det skal settes inn nytt ventilasjonssystem og varmeanlegg med geotermisk vannbåren varme. Løfteplattform skal etableres. Bad oppgraderes og en del dører og vinduer skal skiftes. I tillegg blir det noe ombygging av innvendige vegger, hovedsakelig lettvegger. Prosjektet skal ferdigstilles: Innen 2024.
Nybygg av eneboliger i Evje
Tomt 18 Gnr/bnr: 50/405, 506 m2. Tomt 20 Gnr/bnr: 50/478, 821 m2. Tomt 21 Gnr/bnr: 50/481, 1163 m2.
Nybygg av kjedet eneboliger i Kristiansand
3 stk kjedet enebolig i en rekke. Parkering delvis under terrasse. Gnr/bnr: 6942, 43 og 44.
Nybygg av tomannsbolig på Lindvollheia i Gjerstad
2-mannsbolig tomt klar til bygging. Det foreligger tegning av en flott 2-mannsbolig med loft som passer til tomten. Det er ingen klausul på type eller bolig. Tomten har eget gnr/bnr.
Endring av brannskillevegger i leilighetsbygg i Kristiansand
Søknad gjelder tilbakeføring til 5 godkjente boligseksjoner, 2 leiligheter i 1. etasje, 2 leiligheter i 2. etasje og 1 leilighet på loft. Brannskillevegger er noe endret mellom leilighetene og vil derfor bli gjennomgått og oppgradert i henhold til brannprosjektering.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av reguleringsplan for Farmonen i Kvinesdal kommune
Området med Kvinesdal Omsorgsenter og relaterte bygg, Stadionområdet og deler av Stadionvegen skal få en helhetlig reguleringsplan.
Etablering av socelleanlegg på leilighetsbygg i Kristiansand
Adresse: Torridalsveien 76B, 76C, 76D, 76E og 76F.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.