Alle aktuelle boligprosjekter i Lindesnes

Oppføring av ROP-bolig i Lindesnes kommune
Lindesnes kommune planlegger en enebolig i Nodelandsveien 26 i Mandal. Boligen ligger landlig på en tidligere branntomt. På tomta står grunnmuren til det tidligere huset, en uskadet garasje og rester av en mindre bygning. Det er ikke etablert offentlig vann og avløp på tomta, men en borehullsbrønn. Godkjent avløpsløsning foreligger ikke. Det er entreprenørens ansvar å søke om separatutslipp fra boligen og ha dette godkjent før boligbyggingen kan igangsettes. Garasjen skal beholdes, mens rester etter andre bygg skal rives. Tomta skal fylles opp mot vest og planeres. Anskaffelsen innebærer fjerning og deponering av alle bygningsrester fra tidligere bolig og beskrevne skur på branntomt, grunnarbeider, etablering av ny bolig, opparbeidelse av uteareal som biloppstillingsplass (tilrettelagt med areal for fremtidig oppsetting av garasje), etablere ny avkjørsel med tilstrekkelige frisiktsoner. Rydde vegetasjon i frisiktssoner og på boligtomta i området mot øst og nordøst for å åpne opp for utsikt, masseutskifte og opparbeide plenarealer. Oppgradere avkjørsel fra garasje (som skal beholdes) på motsatt side av fylkesveien, sanere alt inventar/avfall i garasjen, vaske, soppbehandle, male 2 strøk samt renske takrenner/skifte ut defekte nedløpsrør/renner, gå over/vaske og bytte ut alt av defekte takstein på garasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.