Alle aktuelle boligprosjekter i Vennesla

Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Vennesla
Felt BS12. Coop-butikk i første etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.