Alle aktuelle boligprosjekter i Vennesla

Nybygg av boligområde i Vennesla
Gnr/bnr: 23/958 og 23/1. 150-200 boenheter. Hele områdeplanen omfatter et areal på 542 dekar. Detaljreguleringsplanen omfatter første del av utbygging i området.
Nybygg av boliger i Vennesla
Mellom Veråsvegen og Igletjønn i Vennesla kommune.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Vennesla
Felt BS12. Coop-butikk i første etasje.
Nybygg av leiligheter i Vennesla
Gnr/bnr: 6/366, 6/886, 6/890, 6/894, 6/415 og del av 6/513.
Nybygg av boliger i Vennesla
Den nye bebyggelsen vil i all hovedsak bli frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger. I tillegg vurderes et mindre område med ny konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus etc. 12-14 boenheter.
Nybygg av boligområde i Vennesla kommune
Adresse: Vardevegen syd 3 og 5.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.