Alle aktuelle boligprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Nybygg av frittliggende eneboliger og kjedede eneboliger/rekkehus i Flekkefjord
12-13 boenheter. Gnr/bnr: 66/2, 28, 43, 48, 84, 109, 111, 112, 150 og 158 mfl.
Nybygg av eneboliger i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. Totalt 41-54 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.