Alle aktuelle boligprosjekter i Arendal

Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av boliger på Tangen i Arendal
ca 220 boliger. 2-7 etasjer.
Nybygg av boliger i Arendal
Gnr/bnr: 39/7, 15, 38/53.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av firemannsboliger i Arendal
Gnr/bnr 507/2378, 192.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges for totalt 10 bygg med 60 leiligheter.
Nybygg av boliger i Arendal
Grunneier: Ingolf Birkeland. Gnr/bnr: 418/33, 81, 82 og 601/173 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.