Alle aktuelle boligprosjekter i Arendal

Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Arendal
Totalt kan det bygges ut 54 boenheter i området. Blir delt inn i to deler. En del tomter blir bygd ut av oppdragsgiver. Foreløpig uklart antall tomter. Byggeklare tomter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av kommunale boliger i Arendal
Inntil 2 tomannsboliger.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.