Alle aktuelle boligprosjekter i Froland

Nybygg av rekkehus i Froland
Salgstart i februar 2024.
Nybygg av eneboliger i Froland verk
Tre boligtomter for salg. Gnr/bnr: 20/224 med tomteareal på ca. 790 kvm, Gnr/bnr: 20/225 med tomteareal på ca. 1000 kvm, Gnr/bnr: 20/226 med tomteareal på ca. 820 kvm.
Nybygg av eneboliger i Frolands Verk
Totalt er det 13 tomter i området, 11 tomter er solgte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.