Alle aktuelle boligprosjekter i Kristiansand

Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta. Massivtre.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Riving av næringsbebyggelse og nybygg av leiligheter i Kristiansand
I byggets første etasje mot nord og øst etableres det næring. Gnr/bnr: 150/10, 11, 1127, 1129, 1130, 1284, 1291 og 1802.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
13 rekkehus= 7650 m2 BYA, 38 leiligheter i lavblokk= 3200 m2 BYA, 6 eneboliger= 600 m2 BYA. Totalt BYA: 11.450 m2
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 1
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand kommune
20 helt nye leiligheter fra 46 til 114 kvm sentralt på idylliske Hamresanden. Låssystem levereres av Norlock AS Solavskjerming Agder Solavskjerming AS
Etablering av studenthus i Kristiansand sentrum
Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) er med for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk. I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus. I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.
Nybygg av boligområde i Søgne
Gnr/Bnr: 31/1, 31/3, 76, 77, 105, 106.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Gnr/bnr: 63/1349, 63/1350, 63/1351, 63/1352 og 63/1353.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Feltspatveien 57 gnr/bnr: 63/1235, Feltspatveien 53 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 49 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 45 gnr/bnr: 63/1238, Feltspatveien 41 gnr/bnr: 63/1239.
Nybygg av boliger, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne i Kristiansand kommune
Bygging av 6 nye boenheter, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne.
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av eneboliger i Søgne
4 eneboligtomter.
Nybygg av kjedet eneboliger i Kristiansand
3 stk kjedet enebolig i en rekke. Parkering delvis under terrasse. Gnr/bnr: 6942, 43 og 44.
Endring av brannskillevegger i leilighetsbygg i Kristiansand
Søknad gjelder tilbakeføring til 5 godkjente boligseksjoner, 2 leiligheter i 1. etasje, 2 leiligheter i 2. etasje og 1 leilighet på loft. Brannskillevegger er noe endret mellom leilighetene og vil derfor bli gjennomgått og oppgradert i henhold til brannprosjektering.
Etablering av socelleanlegg på leilighetsbygg i Kristiansand
Adresse: Torridalsveien 76B, 76C, 76D, 76E og 76F.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.