Alle aktuelle boligprosjekter i Kristiansand

Nybygg av boliger ved Tangvall i Kristiansand
Gnr/bnr: 270/5, 472/11, 143, 171,172, 182, 187, 232, 473/7, 19, 21, 38, 44, 242, 330/2.
Etablering av kontor, forretning og boliger i Kvadraturen i Kristiansand
Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kristian IVs gate og Vestre Strandgate.
Nybygg av forretning, kontor og boliger m.m. i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boliger og næring på Marviksletta i Kristiansand
Gnr/Bnr: 152/439, 442, 445, 447, 1580, 1583, 1929 .
Nybygg av boliger på Langenes i Søgne
158 boenheter. GNR/BNR: 16/2, 70, 105 mm.
Nybygg av leiligheter i Vågsbygd, Kristiansand
Massivtrekonstruksjon. Gnr/bnr: 13/123-125, 194, 195, 837. 4-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Prosjektet organiseres som et borettslag i Sørlandet Boligbyggelag (SBBL). Gnr/bnr: 33/419, 495, 23, 269, 33, 173 og 159. Ohmia leverer ladeinfrastruktur til hele parkeringsbygget. Alle parkeringsplasser får uttak for lading.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 4 m.fl
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamresanden
Gnr/bnr: 98/549, 95/550 og del av 299/240 og 98/28. Passivhus. Etablering av to leilighetsbygg på opptil tre etasjer og henholdsvis 18 og 4 boenheter som en avsluttende forlengelse av dagens leilighetsstruktur.
Nybygg av boliger med parkeringskjeller i Kristiansand kommune
Strandpromenaden 31 og Østre Strandgate 56 B.
Nybygg av boligområde i Søgne
Gnr/Bnr: 31/1, 31/3, 76, 77, 105, 106.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 1
54 stk enheter i Manganveien (3 blokk) og 57 stk enheter (3 blokk) i Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kristiansand
Teglstien 1, 3 og 5 og Teglverksveien 15A, 17, 19 og 21. Gnr/Bnr: 152/1450 m.fl.
Etablering av heis på kommunale leiligheter i Kristiansand kommune
Kristian IV gate 93 består av en 11-etasjer høy blokk. I blokken er det til sammen 46 kommunale leiligheter. Brannrådgiver har tidligere vurdert bygget, og har konkludert med at det er behov for brannmannsheis i bygget. Bygget har kun 1 eksisterende heis, og det bor beboere med nedsatt førlighet. Kort montasjetid av ny heis er derfor en høy prioritet. I tillegg til montasje av ny heis, skal det bygges ny sluse ved hver inngang til heis fra kjeller til 11. etasje. Sluse er ikke en del av denne forespørselen.
Utskiftning- og montasje av ny solskjerming på kommunale bygg i Kristiansand
- Bispegra omsorgssenter. - Grim skole. - Hellemyr barnehage. - Karl Johans Minne skole. - Krossen skole. - Ravnedalen barnehage. - Sjøstrand skole. - Ternevig omsorgssenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.