Alle aktuelle boligprosjekter i Kristiansand

Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand, trinn 1
Total byggetid ca 10-15 år. Adresse: Svanedamsveien 10 og 16. Gnr/bnr: 14/154 og 1012. BKS1= 11 leiligheter i varierende størrelse 147-188 m2, BBB1= 109 leiligheter i variende størrelse 33-164 m2. Felles parkeringskjeller under husen med 120 parkeringsplasser.
Nybygg av leilighetsblokker med felles parkeringskjeller på Lund, Kristiansand
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 hus med felles parkeringskjeller under. BBB1= maks 68 leiligheter med varierende størrelser, BBB2= maks 12 leiligheter med varierende størrelser. 3-6 etasjer. Tomt: tidligere Oddernes skole på Lund. Gnr/bnr: 38/23, 44/104 og 44/240.
Riving av eksiterende sykehjem og nybygg av omsorgssenter i Randesund
Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering
Nybygg av dagligvarubutikk og leilighetsbygg i Kristiansand
1200-1400 m2 dagligvarubutikk, 35-40 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 40/76, 165, 166, 167 og 641. 3 etasjer med inntrukken 4 etasje.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand, trinn 2
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 38/16 og 18 samt 40/15. Planområdet er til sammen 11.58 daa.
Nybygg av vertikaldelte tomannsboliger i Hortemo
4 st tomannsboliger 1 st firemannsbolig
Nybygg av leilighetsbygg i Søgne
8 leiligheter og 8 carporter.
Nybygg av eneboliger med integrert garasje i Kristiansand
Adresse: Sofiero 5, 7, 9 og 11. Gnr/bnr: 69/34, 69/31, 69/32 og 69/33.
Utskifting av kjøkken i kommunale bygg i Kristiansand kommune
Dette gjelder 12 bygg og til sammen 26 kjøkken.
Bruksendring og ombygg til boliger i Kristiansand
Næring i 1.etasje ombygg til boliger i etasje 2 og 3.
Riving og nybygg av garasjerekke i Kristiansand
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET: Søker om å rive eksisterende garasjerekker i 2. etg på parkeringsanlegg i Morkelstien 28. Garasjerekkene erstattes av nye vegger og takkonstruksjon, som gir en felles, lukket del av anlegget, i hele 2. etg. 1. etg inkludert betongdekke mellom etasjene forblir uendret.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgssenter i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgsboliger i Nodeland
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms. Gnr/bnr: 610/46 og 610/280.
Etablering av solcelleanlegg på tak på omsorgssenter i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.
Etablering av solcelleanlegg på tak på omsorgsbolig i Kristiansand
Felles utlysning for Songdalen rådhus, Stømmehaven, Mosby oppvekstsenter, Ternevig omsorgssenter, Havlimyra oppvekstsenter, Songdalstunet, Sygna kultursenter og Grimtunet omsorgssenter. Total estimert kostnad: 17-18 millioner inkludert moms.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.