Alle aktuelle boligprosjekter i Kristiansand

Etablering av kontor, forretning og boliger i Kvadraturen i Kristiansand
Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kristian IVs gate og Vestre Strandgate.
Nybygg av boliger og næring i Vågsbygd, Kristiansand
Gnr/bnr: 13/116,136, 167, 172, 173, 255, 635, 1191, 1249 og 1501. 4-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Vågsbygd, Kristiansand
Massivtrekonstruksjon. Gnr/bnr: 13/123-125, 194, 195, 837. 4-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Prosjektet organiseres som et borettslag i Sørlandet Boligbyggelag (SBBL). Gnr/bnr: 33/419, 495, 23, 269, 33, 173 og 159. Ohmia leverer ladeinfrastruktur til hele parkeringsbygget. Alle parkeringsplasser får uttak for lading.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Utvidelse av feriesenter i Kristiansand
Aktuelle funksjoner og arealbruk: Resepsjonsarealer – 200 m2 BRA Restaurant/servering – 300 m2 BRA Butikk – 500 m2 Møtesal eksist. 1500m2 BRA Møte-/konferansefasiliteter i sambruk med Folkehøgskolen - 1500m2 BRA Ferieleiligheter i småhus 40 stk a ca 50 m2 – 2000 m2 BRA Feriehytter 5 stk a 30 m2 – 150 m2 BRA Hotell/ferieleiligheter/hybler for FHS 50 rom a 25 m2 – 1250 m2 SUM BRA – 7400 m2 Dagens bygningsmasse utgjør ca 4000 m2 BRA. Planen skal utformes slik at området kan utvikles trinnvis, ettersom behovet utvikler seg.
Nybygg av barnehospice i helsebyen Eg i Kristiansand
Norges første barnehospice - et pilotprosjekt i Kristiansand.
Nybygg av eneboliger på del av Rismyr i Songdalen
15-20 stk boliger. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Nybygg av leiligheter og næring på Flekkerøy
Gamletomta til "Hårek Frisør".
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Etablering av dagsturhytter i Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank inviterer alle kommunene i Agder til et spleiselag for å sette opp 25 dagsturhytter i fylket, én i hver kommune.
Riving av boliger i Kristiansand
Arbeidet består i å rive og fjerne 4. stk. hus med tilhørende installasjoner. Koble fra vann og kloakk, samt fjerne eventuelle kabelanlegg. Husene det gjelder er: Holskogveien 10. Holskogveien 6D. Vågsbygdveien 128. Vågsbygdveien 136.
Støytiltak for bolighus i Kristiansand
Lokale støytiltak i boliger og på eiendommer i tilknytning til E18 Håneskrysset og Rv. 41 Timenes–Kjevik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.