Alle aktuelle boligprosjekter i Grimstad

Nybygg av boliger og barnehage mm i Grimstad
GNR/BNR: 82/1,18 mfl. Aagre omfatter til sammen ca. 900 dekar, og formålet med planen er å legge til rette for 500–600 boliger, grønnstruktur, småbåthavn, badeområde og barnehage.
Nybygg av eneboliger i Grimstad
Hovedformålet med detaljreguleringen er å legge til rette for til sammen 69 boenheter med variert småhusbebyggelse.
Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad, trinn 3
Totalt 85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr 24/62, 226

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.