Alle aktuelle boligprosjekter i Grimstad

Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av boliger i Grimstad
22 stk leiligheter, 10 stk eneboliger og 22 stk "tårnhus".
Nybygg av leiligheter eller konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 79/3, 79/19, 79/54, 79/356, 79/357, 82/25 mfl.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Planen legger opp til fire firemannsboliger i nord, med totalt 16 boenheter. Det legges også opp til 5 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad
85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr 24/62, 226
Nybygg av fritidsboliger i Grimstad
6-7 enheter. Gnr/bnr. 172/ 4, 32, 42, 46, 56, 62, 73, 200, og 309.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Parkeringskjeller. 6-8 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.