Alle aktuelle boligprosjekter i Bykle

Nybygg av boliger og næring i Bykle, trinn 2 m.fl.
Totalt 500 boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av eneboliger i Bykle
Tomt nr: 1, 4-6 og 10, 13 og 14. Tomtene koster 21 kr pr m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.