Alle aktuelle boligprosjekter i Bykle

Nybygg av fritidsboliger og næringsbygg i Bykle
Gnr/bnr: 2/952 og 2/2. Felt A1- planlegges det bygging av konserthus/livssenter. FHK- Sentrumsprosjekt med næringsbygg. 1700m2 med parkeringskjeller og 25 fritidsleiligheter, H3- Fritidsboliger. F1- Fritidsboliger. Planområde: 60 daa.
Nybygg av fritidsleiligheter/utleieenheter samt skianlegg med servering m.m på Hovden i Bykle
Etablering av fritidsleiligheter og utleieenheter, nedfarter og skitrekk, aktivitetshall og servering, samt atkomst parkering og tilførende funksjoner.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 2
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.