Alle aktuelle boligprosjekter i Birkenes

Nybygg av boligområde i Birkenes
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse og leilighetsbygg. Det kan også være aktuelt å regulere til barnehage i området og tilrettelegging for aktivitet i Flakksvann.
Etablering av boliger for psykisk utviklingshemmede i Smedens Kjerr i Birkenes kommune
Det vil bygges fire boliger og et fellesområde med muligheter for opptil fire boliger til senere. Hver av boligene er ca. 68 m2 BRA, mens fellesarealet er ca.190 m2 BRA. Bygget vil ligge langs fjellskrenten på tomta, i én etasje uten kjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.