Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (2)
Beiarn (1)
Bindal (1)
Bodø (22)
Brønnøy (1)
(2)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (2)
Herøy (0)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (1)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (6)
Nesna (0)
Rana (7)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (4)
Steigen (3)
Sømna (4)
Sørfold (0)
Træna (1)
Værøy (1)
Vefsn (0)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (1)
Utbedring av innseiling Mo i Rana
Poretrykks- måling / installasjon: Cautus Geo – Lars Steinar Hefre.
Utskifting av sjøkabel over Rombaksfjorden i Narvik
•Spenningsnivå: 132 kV. •TraseLengde kabel: ca. 2,2 km. •Traselengde ny luftledning Øyjord: ca. 0,6 km.
Utbedring av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning C
Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde. Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Fornyelse av kraftstasjon i Lødingen
Transformering: Reaktor (eksisterende) 40 MVAr, kondensatorbatteri 30 MVAr. Spenningsnivå: 132. Antall bryterfelt: 6 stk 132 kV2-brygerfelt og plass til reservefelt.
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Nordland fylkeskommune
Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes. Veinettet omfatter totalt 794 kilometer vei, hvorav 29 kilometer er gang- og sykkelvei
Asfalteringsarbeider på fylkesveger i Nordlad Fylkeskommune, Nordland Nord 2024
Konkurransen er består av to delkonkurranser: 18-2024-7 Asfaltkontrakt Nordland Nord 18-2024-8 Asfaltkontrakt Helgeland (Sømna og Brønnøy)
Asfalteringsarbeider på fylkesveger i Nordlad Fylkeskommune, Nordland Nord 2024
Konkurransen er består av to delkonkurranser: 18-2024-7 Asfaltkontrakt Nordland Nord 18-2024-8 Asfaltkontrakt Helgeland (Sømna og Brønnøy)
Rehabilitering av betongkai ved Sjøførsvarets kystvaktstasjon i Sortland kommune
Prosjektet omfatter betongrehabilitering av kai, installering av katodisk beskyttelse av kai og reparasjon og utskifting av kaiutstyr.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes i Hadsel
Markedsgata er ca. 422 meter lang. Det skal utbedres vann, avløp og overvann. Med i prosjektet skal det ihht. beskrivelse og tegninger også utbedres vei, fortau, kantstein, trekkekummer, trekkerør, veilys og skilting.
Opparbeidelse av infrastruktur for nærings/industriområde i Rana
Gnr/bnr: 24/400, 24/401, 24/409, og deler av 24/7 og 33/1
Fundamentering og etablering av nytt snøoverbygg på Ofotbanen i Narvik
Etablering av fundamenter for snøoverbygg på ulike lokasjoner langs Ofotbanen på steder der det allerede er ekisterende snøoverbygg som skal byttes. Totalt ca.190 fundamenter fordelt på 5 lokasjoner – Solheim Vest, Kapp Horn, Middagselva, Linbanebygget og 39-Bygget Det er ca 15-20 meter som skal rives av eksisterende bygg. Videre skal det bygges ca 30 meter med nytt snøoverbygg på samme lokasjon.
Rehabilitering av vannledninger i Rana kommune
Rehabilitering av vannledninger med begrenset graveinnsats.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Separering av spill- og overvannsledninger på Storeidøya i Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune planlegger å samle kommunalt spillvann fra områdene Leknes, Fygle og Gravdal til et fremtidig felles renseanlegg for spillvann på Storeidøya. Dagens ett-rørsystem for avløp gjør det vanskelig å få til et velfungerende renseanlegg grunnet store overvannsmengder sammen med spillvannet. Det er derfor viktig å separere spillvann og overvann i to rørsystemer slik at spillvann kan føres til renseanlegg, og overvann kan slippes urenset ut i resipient.
Opparbeidelse av tomt for biogassfabrikk og tilleggsnæring ved industriområde i Sømna kommune
Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Etablering av betongplater på ladeplasser for elbusser samt etablering av sjåførtoalett ved ladeplass i Bodø kommune
Det skal etableres betongplater på ladeplasser for elbussene. Dette gjelder for ladeplassene i Løpsmarka, Stordalen, Bjørndalslia og Tverlandet i Bodø kommune. I betongplatene skal det legges varmekabler. I tillegg skal det på Tverlandet etableres sjåførtoalett.
Sanering og renovering av ledningsnett i Steigen
Behov for sanering/renvovering ledningsnett. Trinn I.
Utvidelse av vei og parkeringsplass ved servicehus i Marka, Værøy kommune
Ringvei i Marka ved nyetablert Servicehus skal utvides slik at man kan parkere på en side og kjøre ( enveiskjørt) på andre siden. Det skal også etableres utvidet parkeringsplass ved Servicehuset og oppfylling for rampe for HC adgang til toalett. Oppdraget omfatter skilting av området med 7 trafikkskilt og 3 informasjonstavler.
Utskifting av pumpestasjon i Saltdal kommune
Utskifting av pumpestasjon for avløp. Dagens stasjon er utslitt og må byttes.
Flytting av brakkerigg i Vågan kommune
Flytting av brakkerigg, fra Sorenskrivergata 2 til Storvåganveien 20 i Kabelvåg.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.
Utskiftning av skyvegrind ved forskningsstasjon i Bodø kommune
Nord Universitet har skyvegrind som del av perimetersikring for Mørkvedbukta forskningsstasjon.
Utskiftning av elektriskt anlegg på helikopterlandingsplass i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Helikopterlandingsplassen har ikke vært i drift ca det siste året. Det meste av det elektriske anlegget er oppmorknet og må skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.