Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Alstahaug

Uttak og utfylling av steinmasser på basen på Horvnes i Sandnessjøen
Denne entreprisen omfatter grunnarbeider i forbindelse med uttak av steinmasser i område I3 og I1 samt transport og utfylling av massene i området BI1. Massene skal fylles i sjøbassenget i området som er omkranset av tidligere utlagte omrammingssjeteer og tidligere utlagte fyllinger mot land og sjete for småbåthavn. Massene skal legges ut på eksisterende sjøbunn i området. På sjøbunnen ligger det sandmasser med varierende mektighet, og nederst mot berg er det konstatert bløte siltige leirmasser. For å minimere setninger for fyllingen og i eksisterende sjøbunn, skal eksisterende sjøbunn rives opp med gravmaskin før utfylling, slik at nye fyllmasser får fjellkontakt.
Mudring og dumping i sjø ved Tjøtta fergekai for å sikre adkomst til større båter i Alstahaug
Tiltaket omfatter sprenging og mudring av 1000m3 berg og sediment som skal dumpes i fordypninger like utfor tiltaksområdet over et areal på 2550m2, som vil medføre en reduksjon i innseilingsdybde fra 9-10m til ca. 8,5 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.