Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Hadsel

Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsboliger og utleiehytter i Hadsel
Utbørg-FB6, E7. Inntil 8 fritidsboliger og 5 utleiehytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.