Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Saltdal

Utskifting av pumpestasjon i Saltdal kommune
Utskifting av pumpestasjon for avløp. Dagens stasjon er utslitt og må byttes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.