Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vevelstad

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Vevelstad som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Konsulenttjenester for revurdering, flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger for dammer i Bodø kommune
5 dammer. Dam Vestre Svartvatn Vollenvassdraget 3880 Fyllingsdam 2 Dam Svartvatn Vollenvassdraget 2714 Murdam 2 Dam Øvre Vollvatn Vollenvassdraget 3878 Fyllingsdam 2 Dam Nedre Vollvatn Vollenvassdraget 3879 Fyllingsdam 2 Dam Vågøyvatn Bodøgårdselva 2986 Betong gravitasjonsdam med fyllingsdamtilslutninger 2
Rensk, bolt og nett på Fylkesveg 830 i Fauske
Skredsikringsbehov middels. 450m lengde.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.