Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Leirfjord

Etablering av energiforsyning og ombygg av tekniske anlegg på barne- og ungdomsskole i Leirfjord kommune
Bygging av ny energiforsyning med energibrønner og varmepumper, samt utskifting av 3 ventilasjonsaggregater og oppgradering til VAV-anlegg for 2 av disse, ved Leirfjord barne- og ungdomsskole.
Rehabilitering av overvannsledning og spillvannsledninger samt etablering av ny vannkum i Leirfjord kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak rehabilitering/fornyelse av en ca. 380 m overvsannsledning/kulvert som leder Skoledalsbekken gjennom bebyggelsen på Leland. Nærliggende spillvannsledninger skal også rehabiliteres og legges i felles grøft med overvannsledninga. Det skal også settes ned en ny vannkum og klargjøres for ny vannledning til sykehjemmet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.