Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rana

Utbedring av innseiling Mo i Rana
Poretrykks- måling / installasjon: Cautus Geo – Lars Steinar Hefre. Spunting og utfylling sjeter.
Rehabilitering av vannledninger i Rana kommune
Rehabilitering av vannledninger med begrenset graveinnsats.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.