Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vega

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Vega som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Kjøp av IR-skanning for asfaltarbeider i hele Norge, 2023
Oppdraget omfatter IR-skanning av asfaltarbeider i 21 dekkekontrakter som gjennomføres i 2023: 11-2023-04 Rv og ev - Sør Rogaland 11-2023-05 Rv og ev - Nord Rogaland 15-2023-03 Rv Møre og Romsdal 18-2023-01 Helgeland og Salten 18-2023-02 Hålogaland 30-2023-01 Gamle Østfold fylke og Follo 34-2023-05 Oppland 34-2023-06 Hedmark 38-2023-01 Vestfold 38-2023-02 Telemark 42-2023-01 Aust-Agder 42-2023-02 Vest-Agder 46-2023-01 Ev og rv i Hordaland 46-2023-02 Ev og rv i Sogn og Fjordane 50-2022-05 Trøndelag egenskapskontrakt 50-2023-03 Rv nord i Trøndelag 50-2023-04 Rv sør i Trøndelag 54-2023-01 Sør- og midt-Troms 54-2023-02 Nord-Troms inkl. Tromsøområdet 54-2023-03 Vest-Finnmark 54-2023-04 Øst-Finnmark
Renovering av fyrtårn i Herøy kommune
Utvendig og innvendig renovering av fyrtårn ved Svinøy fyrstasjon. Renovering av fyrtårn i støpejern og sokkel av plasstøpt betong, renoveringen skal utføres etter antikvariske prinsipper. Utvendig fyrtårn av støpejern, eksisterende glass ved fyrlykt skal plukkes ut, mens rutene er ute skal stålet renses (sandblåsing) og overflatebehandles før ruter remonteres. Fyrtårn av støpejern skal sandblåses i sin helhet med fjerning av maling og rust før overflatebehandling. Innvending skal overflater og innvendig kledning fjernes, det påpekes her at fyrtårnet inneholder rester av kvikksølv og materialene kan derfor inneholde spor av dette. Sokkel av plasstøpt betong, her skal eksisterende maling slipes vekk og ny overflatebehandling utføres. Prosjektet omfatter også legging av polyuretanbasert belegg på betong-galleri.
Rehabilitering av overvannsledning og spillvannsledninger samt etablering av ny vannkum i Leirfjord kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak rehabilitering/fornyelse av en ca. 380 m overvsannsledning/kulvert som leder Skoledalsbekken gjennom bebyggelsen på Leland. Nærliggende spillvannsledninger skal også rehabiliteres og legges i felles grøft med overvannsledninga. Det skal også settes ned en ny vannkum og klargjøres for ny vannledning til sykehjemmet.
Ombygg av hovedvannledning i Trofors
Skifte ut gamle jernrør. Veger må asfalteres etter endt jobb.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.