Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vega

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Vega som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utskiftning av ventilasjonsaggregat i teknisk rom på Sandnessjøen Sykehus i Alstahaug kommune
Utskiftning av 6 stk ventilasjonsaggregat i teknisk rom i plan 7. Disse ventilasjonsaggregatene består av ett stort aggregat System 1, som forsyner system 2, 3, 4 og 5 med forvarmet tilluft, samt besørger all avtrekksluft og varmegjenvinning fra alle disse ventilasjonssystemene. System 6 er ventilasjon til storkjøkkenet og helt adskilt fra de andre. Dette skal også skiftes. System 2, 3, 4 og 5 er rene tillufts-systemer. Disse skal erstattes med ordinære ventilasjonssystemer med tilluft og avtrekk.
Mudring, dumping og utfylling i sjø i Svolvær
Tiltakshaver planlegger å bygge en ny verkstedhall med kai for opptaking av båter. I den forbindelse er det behov for kaidybde utenfor og inne i hallen. Tiltaket omfatter mudring av omtrent 500 kubikkmeter over et areal på omtrent 150 kvadratmeter. Mudringen skal utføres med gravemaskin fra land/lekter og ved undervannssprengning.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsboliger og utleiehytter i Hadsel
Utbørg-FB6, E7. Inntil 8 fritidsboliger og 5 utleiehytter.
Innvendig sanering av eiendommer på stasjonen Loran C i Bø i Vesterålen
I forbindelse med planlagt overdragelse av eiendommer på stasjonen Loran C i Bø i Vesterålen, skal flere bygg saneres innvendig. I tillegg skal det gjøres ulike tiltak på området, blant annet fjerning av fundamenter og gjerder. Det planlegges også opprydding av nedgravd avfall og opprydding i forurenset grunn, men på grunn av usikkerhet rundt tidspunkt for utførelse, er dette lagt inn som opsjon.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.