Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Sortland

Etablering av fortau i Sortland kommune
Bygging av ca. 70 m fortau med kantstein og asfalt samt noe VA-arbeid og elektrisk arbeid (gatelys).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.