Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Hattfjelldal - Aarborte

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Hattfjelldal - Aarborte som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Konsulenttjenester for skredfarekartlegging i Område Nord, Trøndelag og Innlandet
Gjelder område Nord, Trøndelag og Innlandet. Bane NOR Område Nord ønsker å få kartlagt skredfaren fra sideterreng langs jernbanen på strekningene Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Skredfaren fra fjell og berg, alle typer løsmasseskred, samt snøskred og isnedfall skal vurderes i dagsoner.
Utskifting av avløpsledning ved skole i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Ca 700 m.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.