Aktuelle nybygg av boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (8)
Gjesdal (3)
Haugesund (3)
(4)
Karmøy (1)
Klepp (1)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (30)
Sauda (2)
Sokndal (0)
Sola (5)
Stavanger (21)
Strand (1)
Suldal (7)
Time (4)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av kombinasjonsbygg med bolig-, offentlig tjenesteyting- og undervisning i Madla bydel, Stavanger
B1= 6 etasjer og underetasje, B2= 6 etasjer, B3= 7 etasjer. Delområdet har et samlet BRA på inntil 20.400 m2.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 1
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1 delt på to utbyggere.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 24 mål. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus. tre til fem etasjer. Byggemåneder: 42.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen. 5-7 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Blokk D3 er planlagt bebygd med 36 leiligheter, i blokk D9 og D10 er det 27 leiligheter i hver blokk. I blokk D3 er det i 1. etasje avsatt fellesareal for sameiet som kan brukes til hjemmekontor og gjesterom.
Nybygg av leiligheter og næring på Kvalaberg i Hillevåg i Stavanger
BB1, BB2, BB3 og BB4. Ca. 100 leiligheter på tomten mellom Hillevågsveien og Sjøhagen.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter. Disse skal fordeles mellom Stolt bolig og Østerhus.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Hinna i Stavanger, trinn 3
Byggetrinn tre består av to boligblokker, den ene med 25 leiligheter og den andre med 27 leiligheter. I tillegg er det fire rekkehus. Totalt er bruttoarealet bolig på 5.085 kvadratmeter, og i tillegg kommer en parkeringskjeller på 1.225 kvadratmeter.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Adrese: Kvernsteinkroken 20, 22, 24 og 26. Gnr/bnr: 45/663, 45/664 og 45/660.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og tomannsbolig i Jørpeland
Ca 66 enheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og tomannsboliger.
Nybygg av boligblokker i Sandnes
Gnr/bnr: 111/495, 111/497.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund
38 leiligheter og dagligvarubutikk i 1. etasje.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
BB2= 19 boenheter, 5 etasjer og 2151,5 m2 BRA, BB3= 17 boenheter, 5 etasjer og 2214,4 m2 BRA, BB4= 15 boenheter, 4 etasjer og 1742,9 m2 BRA. Adresse: Bladfaksveien 2, 4 og 6.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 (Madlaåsen).
Nybygg av kombinasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/1872 og 187.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 (Madlaåsen).
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Sandnes sentrum
Areal ny bebyggelse: 1410 m2, Parkeringsareal: 190 m2.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B3
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. B3= 25 rekkehus og 16 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger og småbåthavn i Hjelmeland
BFS1= to eneboliger, BFS2= 1 enebolig, BFS3= 1 enebolig, BKS1= 3 kjedet eneboliger, BKS2= 3 kjedet eneboliger, BBB= boligblokk med 3 etasjer maksimalt 10 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Håland
Totalt 56 enheter fordelt mellom 3 utbyggere.
Nybygg av boligområde i Suldal
20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Etablering av ny kaserne for rekruttskolen i Madlaleiren i Stavanger kommune
- 16 6-mannsrom med bad inkl. toalett, vask og 2 dusjer. - Felles oppholdsrom - Pusserom - Vaskerom og tørkerom - Kontor - Rom for befal - Teknisk rom
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Nybygg av boligområde i Sola
Gnr/bnr: Gnr. 34, bnr.3/140/141.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger og småbåthamn i Fister
Planen omfatter bygging av boliger, fritidsboliger og småbåthamn.
Nybygg av omsorgsboliger på Svertingstad
Time kommune skal bygge fire kommunale leiligheter og seks foreldreinitiativ med felles base og fellesrom samt tilhørende utvendige boder og carport.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 24/85 mfl. Planområde: ca. 8,2 daa.
Nybygg av eneboliger og hytter på Sjernarøy i Stavanger kommune
9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av eneboliger i kjede i Ålgård
8 eneboliger med godkjent tilleggsleilighet.
Nybygg av eneboliger i Erfjord
Gnr/bnr: 149/116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 og 123.
Nybygg av eneboliger i rekke i Sandnes
Gnr/bnr: 43/5, 43/4 og 6.
Nybygg av eneboliger i Vanvik
Gnr/bnr: 84/63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69.
Nybygg av eneboliger i Stavanger
4 stk små eneboliger ca 60 m2+garasje. Gnr/bnr: 28/191 og 28/2185.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Adresse: Bladfaksveien 79-85.
Nybygg av eneboliger i Vatlandsvåg
Gnr/bnr: 116/42, 44, 45 og 46.
Nybygg av boliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/471 og 122.
Nybygg av eneboliger i Jøsenfjorden
Byggeklare tomter. 3 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Suldalsosen
Gnr/bnr: 25/60, 61 og 63.
Nybygg av eneboliger på Jelsa
Gnr/bnr: 139/133 og 139/127.
Nybygg av base for mennesker med ROP-lidelser i Kleppvegen 6 i Sola kommune
Gnr: 31 Bnr: 115, 116 og 157 BRA nytt bygg = 102,1 m2 BRA sykkel- og bosskur = 10,6m2 BYA = 118m2
Etablering av modulbygg ved Rådhuset i Time kommune
Husenes størrelse kan variere mellom 36 - 40 kvm BTA + utvendig bod og maks lengde pr hus er 10 meter. Småhusene skal brukes av personer med rus og psykiske problemer.
Nybygg av eneboliger i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 13/460, 485 og 24/2.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland
2 tomter gjenstår.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.
Nybygg av eneboliger i Årdal
1 tomt gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.