Aktuelle nybygg av boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (6)
Gjesdal (2)
Haugesund (2)
(6)
Karmøy (9)
Klepp (5)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (2)
Sandnes (39)
Sauda (0)
Sokndal (2)
Sola (4)
Stavanger (16)
Strand (3)
Suldal (1)
Time (1)
Tysvær (7)
Utsira (0)
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 1
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1 delt på to utbyggere.
Nybygg av boliger på Engøy i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Rekkehus og leilighetsbygg i 2-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og noe næring i Haugesund
Ca 15,3 daa. Gnr./bnr. 40/188, 40/191/ 40/1220, 40/1007, 40/1171 mfl. Tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring (cafe/ tjenesteyting).
Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen. 5-7 etasjer.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Etablering av boliger og næring i Egersund
46-49 boliger og 5 dekar næring.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Hinna i Stavanger, trinn 3
Byggetrinn tre består av to boligblokker, den ene med 25 leiligheter og den andre med 27 leiligheter. I tillegg er det fire rekkehus. Totalt er bruttoarealet bolig på 5.085 kvadratmeter, og i tillegg kommer en parkeringskjeller på 1.225 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av boligområde i Sandnes, etappe 2
Ca. 50 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Adrese: Kvernsteinkroken 20, 22, 24 og 26.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og tomannsbolig i Jørpeland
Ca 66 enheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og tomannsboliger.
Nybygg av boligområde i Stavanger
40-60 boenheter fordelt på rekkehus, flermannsboliger og blokkbebyggelse.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av boligområde i Leidland, Egersund
Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 49 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger, som gir fleksibilitet for utbygger til å tilpasse boligtyper for boligmarkedet. Gnr/bnr: 7/50, 159 mfl.
Nybygg av boliger i Eiganes og Våland bydel i Stavanger
Gnr/bnr: 26/103/108/112/159/195. Ytre Eiganesveien og Rektor Berntsens gate. Totalt 4 bygg. 2 stk hus med 6 etasjer. 2 stk hus med 2 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal
Tidligere prosjektnavn: Den italienske landsbyen
Nybygg av leiligheter og småhus på Snøde i Sola, trinn 1
19 rekkehus og eneboliger samt en boligblokk med 20 boenheter i første byggetrinn.
Etablering av boliger og næring i Hinna i Stavanger, trinn 1
Sørøst for Skråtårnet. Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 1500 boliger.
Fortetting av boligområde i Varhaug
Gnr/bnr: 54/79, 54/19, 54/160, 54/66, 42/138, 42/158, 42/123, 42/242 og 42/161.
Nybygg av boligområde og dagligvarubutikk i Hommersåk
Gnr/bnr: 102/110 mfl. Planområdet er ca. 14 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Beregnet gjenomførelsetid ca. 15 måneder.
Nybygg av leiligheter på Orstad i Klepp
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter fordelt mellom Øster Hus AS og Block Watne.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Midtre Eide, Kopervik
BKS4= 9 hus, 1827 m2 BYA og 1375 m2 BRA, BKS5= 1 hus, 627 m2 BYA og 389 m2 BRA, BKS6= 3 hus, 2026 m2 BYA og 1265 m2 BRA.
Riving, tilbygg- og nybygg av bolig-/næringsbygg i Sandnes
Området omfatter gnr/bnr 11/374, 111/376, 111/874 og deler av 111/876, 111/445 og 111/1305. 6-12 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. BB2= 18-23 boenheter og 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av rekkehus i Jåttå, Stavanger, felt B10
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boligområde på Vea
Totalt 19 tomter. Området har en størrelse på 25.0 daa.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir utbygd av oppdragsgiver.
Nybygg av boliger i Vindafjord
20-24 boenheter. 2-4 etasjer. Gnr/bnr: 166/64, 166/125 og 166/246.
Nybygg av leilighetsbygg i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/73, 80, 117 og deler av 13/120, 191, 307, 408, 636 og 745. Planområdet er 4daa.
Nybygg av omsorgsboliger på Svertingstad
Time kommune skal bygge fire kommunale leiligheter og seks foreldreinitiativ med felles base og fellesrom samt tilhørende utvendige boder og carport.
Nybygg av boliger på Orstad i Klepp
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter fordelt mellom Øster Hus AS og Block Watne.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 30 boenheter i trinn 2. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av leiligheter til spesifikke brukergrupper i Ålgård sentrum
Bygging av 16 leiligheter i Ålgård sentrum. De 16 leilighetene kan inngå i en større sammenheng med andre typer leiligheter til andre formål i samme bygg. Formålet med anskaffelsen er å få bygget 16 leiligheter i sentrum av Ålgård i Gjesdal kommune som er tilrettelagt for noen spesifikke brukergrupper. Gjesdal kommune skal være eiere av disse leilighetene. I tillegg skal Gjesdal kommune ha opsjon på kjøp av inntil 4 leiligheter. 10 boliger primært rettet mot eldre. 6 boliger for yngre mennesker med behov for tilrettelagte boliger. I tillegg vil oppdragsgiver ha opsjon på 4 tilrettelagte boliger.
Nybygg av boliger i Helleland
10-12 boligtomter.
Nybygg av leilighetsbygg ved Torvastad, trinn 3
Totalt skal det bygges 60-80 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr: 142/6, 20, /2 og 81 mfl.
Nybygg av eneboliger i kjede på Orstad i Klepp
Gabriel Edlands veg 97 - 107.
Nybygg av eneboliger i kjede og eneboliger i Sandnes, etappe 1, trinn 4
BKS6+BFS1= 6 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Etablering av ny kaserne for rekruttskolen i Madlaleiren i Stavanger kommune
- 16 6-mannsrom med bad inkl. toalett, vask og 2 dusjer. - Felles oppholdsrom - Pusserom - Vaskerom og tørkerom - Kontor - Rom for befal - Teknisk rom
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Finnøy
5 rekkehus og 3 nye eneboliger.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Nybygg av 6-mannsbolig på Kvinnesland i Hervik
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Nybygg av eneboliger i Hana bydel
Boligene er på 177 m2, 300 m2 og 300 m2.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Sandnes kommune
2 leiligheter og 1 enebolig. Eiendommens totale areal er på 1126 m2.
Nybygg av eneboliger i Skåredalen, Haugesund
Totalt 5 tomter: 1 tomt er solgt, 2 tomter er reserverte. 2 tomter gjennstår for salg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.