Aktuelle nybygg av boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (14)
Gjesdal (0)
Haugesund (3)
(8)
Karmøy (11)
Klepp (3)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (21)
Sauda (0)
Sokndal (0)
Sola (8)
Stavanger (34)
Strand (1)
Suldal (0)
Time (9)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av boliger i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Nybygg av boligområde ved Eikefaret barnehage i Sola kommune
Eikefaret. Blokkbebyggelse i 4-6 etasjer og småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av boligfelt i Time kommune
Tomtens areal er på ca. 12.700 m2. 140-160 boenheter.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674. Ytterveggselementer- Fakta Bygg Kristjan Eymundsson 928 11 340 Lås og beslag- Låssenteret Innerdører- Swedoor
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
BB2= 19 boenheter, 5 etasjer og 2151,5 m2 BRA, BB3= 17 boenheter, 5 etasjer og 2214,4 m2 BRA, BB4= 15 boenheter, 4 etasjer og 1742,9 m2 BRA. Adresse: Bladfaksveien 2, 4 og 6.
Nybygg av rekkehus på Jåttå
40-50 boenheter. Totalt 8 delfelter.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av rekkehus, flermannsbolig og blokkbebyggelse i Sola
GNR/BNR: 3/22, 355 mfl. 30-40 boenheter. Blir utført i 3 byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 45 boliger i området, 4 blir utført i ett eget prosjekt.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 1
Totalt 36 boliger. 20 leiligheter og 16 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Jåttå i Stavanger, trinn 1
51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal
Tidligere prosjektnavn: Den italienske landsbyen
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Bryne
Bygg B= 17 leiligheter Bygg A= 13 leiligheter.
Nybygg av boligblokker i Aksdal
Dette er trinn 2 på den tidligere "Den Italienske landsbyen".
Nybygg av rekkehus i Stavanger
B1-1= 6 enheter, 710 m2 og 2 et B1-2= 4 enheter, 640 m2 og 3 et B1-3= 6 enheter, 880 m2 og 2-3 et B1-4= 9 enheter, 1280 m2 og 2-3 et Gnr/bnr: 16/1615, 16/1621 og 16/1622.
Nybygg av boligområde på Bryne
Totalt 56 enheter fordelt mellom 3 utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg på Bryne
17-24 boenheter. Gnr/bnr: 3/66 mfl.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Håland
Totalt 56 enheter fordelt mellom 3 utbyggere.
Nybygg av boligområde på Tau
Gnr/bnr: 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687.
Nybygg av boligområde på Veavågen
Planområde: 9,59 daa. Gnr/bnr: 5/86 mfl. 4 frittliggende bolig enheter og 5 konsentrerte bolig enheter mot nord, i tillegg tilrettelegges det for 9 konsentrert boligenheter fordelt på to bygg mot sør med felles parkeringsanlegg.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
15 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av boliger på Klossteinvegen på Bygnes
Bygnes Hageby vil bestå av 3 eneboliger, 10 rekkehus og 12 leiligheter fordelt på tre bygg – 25 boliger totalt.
Nybygg av leilighetsbygg i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Skjold
Foremålet med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter i to nye etasjer på dagens <<bankbygg>>.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen. 5-7 etasjer.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371 og 472.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av boligområde i Sola
5 rekkehus, 6 mindre leiligheter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Sandnes
2-3 etasjer. Prosjektet inneholder. 8 leiligheter og 9 eneboliger.
Nybygg av boligområde på Varhaug
9 boenheter fordelt på 6 enebolig og 3 rekkehus. Planområdet er på ca. 3,8 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Karmøy
Leilighetsbygg: 357,2 m2, Svalgang/overbygg utvendig areal: 73,1 m2, Frittliggende boder: 19,5 m2.
Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 6 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av eneboliger på Klepp
Gnr/bnr: 45/639-644.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hestnes
7 eneboliger og 1 tomannsbolig. BRA: 99,8 m2/bolig.
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 3 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Hundvåg
3 rekkehus og en firemannsbolig.
Nybygg av boliger i Sandnes
Tomtene kan tilsammen bebygges med inntil 1.300 m2. Gnr/bnr: 42/588, 405 m2, 42/590, 405 m2, 42/589, 391 m2, 42/591, 582 m2, 42/587, 486 m2. Adresse: Opalveien 15-23.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2 rekkehus og 3 leiligheter.
Nybygg av byvillor i Egersynd by
Eneboliger i 3 etasjer med mulighet for utleie-leilighet.
Nybygg av boliger i Kopervik, Karmøy
Det byggemodnes ca. 3-4 boligtomter til privatpersoner, og 1,6 dekar til utbygger på Sandbakkane. Det er 1 tomt som er uavklart om selges til privatperson eller utbygger.
Nybygg av boliger og garasjeanlegg i Eigersund
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å rive dagens bolighus med uthus og at det kan oppføres 8 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.