Aktuelle nybygg av boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (11)
Gjesdal (0)
Haugesund (4)
(2)
Karmøy (9)
Klepp (3)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (1)
Sandnes (33)
Sauda (0)
Sokndal (2)
Sola (5)
Stavanger (31)
Strand (1)
Suldal (1)
Time (3)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av urbant boligkvartal og hotell på Forus øst, Stavanger
Renovasjonsteknisk plan: Teknaconsult. 2 boligbygg i 5 etasjer. Hotell i 7 etasjer. Urbant boligkvartale= 21.700 m2 BRA, 220 boliger og gir rom for 30 arbeidsplasser. Hotell= 7.500 m2 Total utbyggingsstørrelse ca. 29.200 m2 BRA.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Nybygg av boliger og bofellesskap i Hundvåg
B1=55 leiligheter på 2 til 5 etasjer, pluss to boenheter på enden som er utformet som rekkehus, til sammen 57 enheter. B4= bofellesskap med 31 boenheter.
Nybygg av blokk- og næringsbygg i Hillevåg bydel, Stavanger
68 boenheter i blokk og næring i 1.etasje. BBB1= 2.550 m2 BRA BBB2= 1.350 m2 BRA
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
9,3 daa tomt. 6830-7480 m2 BRA.
Nybygg av boligområde i Stavanger
75 boliger fordelt på 33 leiligheter og 42 rekkehus.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund
38 leiligheter og dagligvarubutikk i 1. etasje.
Nybygg av boligområde i Kopervik
20 eneboliger oh 32 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i Stavanger, trinn 2
Dette består av ett bygg med 30 leiligheter og parkeringskjeller, 11 byhus samt parkeringskjeller også for neste salgstrinn.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Bryne, Time
Gnr/bnr: 1/322, 452, 490 og 584. 3-4 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Rekkehus i 2-3 etasjer og leilighetsbygg med 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boligområde i Hjelmeland
27-30 boenheter. Gnr/bnr: 58/2 og 58/41.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Egersund
5,5 daa tomt. Gnr/bnr: 13/166 samt deler av eiendommene 13/332, 13/2623, 13/62 og 13/18.
Nybygg av boliger i Haugesund
Ledige tomter: 20/52, 20/53, 20/54, 20/55, 20/56, 20/57, 20/58, 20/59, 20/60, 20/63, 20/64, 20/66, 20/67, 20/69, 20/70, 20/71, 20/72, 20/73, 20/74, 21/78, 21/79 og 21/81.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandnes, etappe 1, trinn 1
BKS1= 4-5 rekkehus BBB1+BBB2= 12 leiligheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Tjøsvoll øst for Åkra sentrum i Karmøy kommune
Prosjektet omfatter to stykke 6-mannsboliger og en 8-mannsbolig.
Nybygg av boligområde på Tau
Gnr/bnr: 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir solgt til utbyggere, se eget prosjekt.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i kjede i Sandnes, etappe 1, trinn 2
BKS2+BKS3= 12-16 boenheter fordelt på rekkehus og eneboliger i kjede. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av boliger i Haugesund
Tomter for salg: 20/57 Tussahaug 7 703,4m2 20/59 Tussahaug 11 693,6m2 20/60 Tussahaug 13 676m2 20/63 Tussahaug 12 588,7m2 20/64 Tussahaug 14 630,3m2 20/66 Tussahaug 18 762,6m2 20/67 Tussahaug 802m2 20/69 Tussahaug 802m2 20/69 Tussahaug 6 716m2 20/71 Tussahaug 24 684,4m2 20/72 Tussahaug 22 703,4m2 20/73 Tussahaug 4 838,8m2 20/74 Tussahaug 2 848,1m2 20/79 Tussahaug 23 758m2 20/81 Tussahaug 19 806,8m2
Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen. 5-7 etasjer.
Nybygg av eneboliger i Egersund
Totalt 10 tomter, 2 tomter er solgte.
Nybygg av leilighetsbygg ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 60-80 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr: 142/6, 20, /2 og 81 mfl.
Nybygg av leilighetsbygg ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 60-80 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr: 142/6, 20, /2 og 81 mfl.
Nybygg av boliger i Eigersund
Planområdet er ca. 2 daa.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av boligområde i Sola
5 rekkehus, 6 mindre leiligheter.
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av omsorgsboliger for unge/avlastning mm i Sokndal
6 omsorgsboliger for unge, en kommunal avlastningsbolig, fellesareal, personalbase og næringsarealer.
Nybygg av boligområde på Varhaug
9 boenheter fordelt på 6 enebolig og 3 rekkehus. Planområdet er på ca. 3,8 daa.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
170-180 m2 per bolig. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hestnes
7 eneboliger og 1 tomannsbolig. BRA: 99,8 m2/bolig.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Riving og reparasjon/gjenoppføring av rekkehus i Hafrsfjord
5 boliger i rekke. Mjughauglia 5 og 3 er fullstendig utbrent og må rives ned til grunnmur i sin helhet. For 1 og 7 må det regnes med reparasjon av tak og yttervegger, samt innvendige overflater. Samlet for prosjektet ønskes det å bevare grunnmur og gulv på grunnen, dette er intakt og ikke skadet som følge av brannen.
Nybygg av eneboliger i Sagstua
5 ledige eneboligtomter Gnr/bnr: 36/122, 125, 126, 127 og 128. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Sandnes
Tomtene kan tilsammen bebygges med inntil 1.300 m2. Gnr/bnr: 42/588, 405 m2, 42/590, 405 m2, 42/589, 391 m2, 42/591, 582 m2, 42/587, 486 m2. Adresse: Opalveien 15-23.
Nybygg av omsorgssenter på Ullandhaug, Hafrsfjord
Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland og Stiftelsen Maggies Cancer Caring Centers Norge ønsker å se på mulighetene for å lokalisere et nytt senter på Ullandhaug, for kreftpasienter og deres pårørende (Maggies senter). Senteret planlegges plassert like i nærheten av det nye sykehuset, SUS. Planområde: ca. 1,5 daa. Max: 400 m2 1-2 etasjer.
Nybygg av boliger i Haugesund
20/52 Slåttengvegen 16 665,4m2 20/53 Slåttengvegen 14 679,8m2 20/54 Slåttengvegen 12 729,6m2 20/55 Slåttengvegen 10 746,6m2
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2 rekkehus og 3 leiligheter.
Nybygg av byvillor i Egersynd by
Eneboliger i 3 etasjer med mulighet for utleie-leilighet.
Nybygg av boliger i Stavanger
Enebolig: 128 m2 BYA tomannsbolig: 192 m2 BYA.
Nybygg av eneboliger i Hundvåg
Gnr/bnr: 6/113, 6/1008 og 6/968. Bolig A, B og C.
Nybygg av eneboliger og ombygg av leilighetsbygg i Sola
Nybygg av 2 nye frittstående eneboliger med garasje samt tilbygg av eksisterende leilighetsbygg med 1 leilighet.
Nybygg av omsorgsboliger i Moi
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022.
Nybygg av boliger og garasjeanlegg i Eigersund
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å rive dagens bolighus med uthus og at det kan oppføres 8 leiligheter.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Ca. 170 m2/bolig. Underetasje mulig (total BRA 220 m2/bolig). Dobbelgarasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.