Aktuelle nybygg av boliger i Hå

Riving og nybygg av borettslag i Nærbø
Bebyggelse på eiendommene Viervegen 12, 14 og 16 skal rives. Nytt bygg og uteområde skal etableres på Viervegen 14 og 16.Det nye bygget har er samlet areal på ca. 1000 m2 fordelt over to etasjer i tillegg til carporter og boder. Eiendommen er på ca. 1600 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.