Aktuelle nybygg av boliger i Stavanger

Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av urbant boligkvartal og hotell på Forus øst, Stavanger
Renovasjonsteknisk plan: Teknaconsult. 2 boligbygg i 5 etasjer. Hotell i 7 etasjer. Urbant boligkvartale= 21.700 m2 BRA, 220 boliger og gir rom for 30 arbeidsplasser. Hotell= 7.500 m2 Total utbyggingsstørrelse ca. 29.200 m2 BRA.
Nybygg av boliger og bofellesskap i Hundvåg
B1=55 leiligheter på 2 til 5 etasjer, pluss to boenheter på enden som er utformet som rekkehus, til sammen 57 enheter. B4= bofellesskap med 31 boenheter.
Nybygg av blokk- og næringsbygg i Hillevåg bydel, Stavanger
68 boenheter i blokk og næring i 1.etasje. BBB1= 2.550 m2 BRA BBB2= 1.350 m2 BRA
Nybygg av leilighetsblokker og rekkehus i Stavanger
Prosjektet omfatter bygging av 60 leiligheter fordelt på 2 boligblokker og 11 byhus.
Nybygg av rekkehus på Jåttå
40-50 boenheter. Totalt 8 delfelter.
Nybygg av leilighetsbygg i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
Bofellesskap og selveide boliger i bofellesskap. 7+7 boliger.
Nybygg av rekkehus i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Rekkehus i 2-3 etasjer og leilighetsbygg med 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Finnøy
Adresse: Djupevikvegen 3 og 10.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Hundvåg
3 rekkehus og en firemannsbolig.
Riving og reparasjon/gjenoppføring av rekkehus i Hafrsfjord
5 boliger i rekke. Mjughauglia 5 og 3 er fullstendig utbrent og må rives ned til grunnmur i sin helhet. For 1 og 7 må det regnes med reparasjon av tak og yttervegger, samt innvendige overflater. Samlet for prosjektet ønskes det å bevare grunnmur og gulv på grunnen, dette er intakt og ikke skadet som følge av brannen.
Nybygg av omsorgssenter på Ullandhaug, Hafrsfjord
Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland og Stiftelsen Maggies Cancer Caring Centers Norge ønsker å se på mulighetene for å lokalisere et nytt senter på Ullandhaug, for kreftpasienter og deres pårørende (Maggies senter). Senteret planlegges plassert like i nærheten av det nye sykehuset, SUS. Planområde: ca. 1,5 daa. Max: 400 m2 1-2 etasjer.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2 rekkehus og 3 leiligheter.
Nybygg av småhus i Stavanger
Prosjektutvikling 6 småhus. Disse småhusene skal erstatte småhus som skal avvikles.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.