Aktuelle nybygg av boliger i Stavanger

Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
Ytterveggselementer- Fakta Bygg Kristjan Eymundsson 928 11 340 5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674.
Nybygg av studentboliger i Stavanger
Total utbygging ca. 3000 boliger.
Etablering av boliger og næring i Hinna i Stavanger, trinn 1
Trinn 1: 230-250 boliger og 5000 kvm næringsareal. Sørøst for Skråtårnet. Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 2500 boliger.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boliger i bydel Eiganes og Våland i Stavanger
Ca. 80-100 boliger. En god blanding av boliger, familier, seniorer, en andel rimelige boliger/såkalt økonomisk tilgjengelige boliger, et bofelleskap for utviklingshemmede m.m.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
Stavanger utvikling KF ønsker gjennom denne konkurransen å inngå avtale om å bygge to (2) stk bofelleskap for Stavanger kommune. Hvert bofellesskap består av syv (7) boenheter + base. Eiendommen ligger ved Stavanger idrettshall.
Nybygg av boliger i bydel Hinna i Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 til 6 punkthus.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 30 daa. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Hillevåg i Stavanger
Samarbeid mellom OBOS og K2 Bolig AS.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 2
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området.
Nybygg av boliger i Eiganes og Våland bydel i Stavanger
Gnr/bnr: 26/103/108/112/159/195. Ytre Eiganesveien og Rektor Berntsens gate. Totalt 4 bygg. 2 stk hus med 6 etasjer. 2 stk hus med 2 etasjer.
Nybygg av boliger på Jåttå i Stavanger, trinn 1
51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Stavanger
860 m2 forretning (dagligvarubutikk) og 11-12 leiligheter.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Finnøy
5 rekkehus og 3 nye eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.