Aktuelle nybygg av boliger i Sokndal

Nybygg av omsorgsboliger for unge/avlastning mm i Sokndal
6 omsorgsboliger for unge, en kommunal avlastningsbolig, fellesareal, personalbase og næringsarealer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.