Aktuelle nybygg av boliger i Hjelmeland

Nybygg av boliger og småbåthamn i Fister
Planen omfatter bygging av boliger, fritidsboliger og småbåthamn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.