Aktuelle nybygg av boliger i Hjelmeland

Nybygg av eneboliger i Jøsenfjorden
Byggeklare tomter. 3 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland
2 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Årdal
1 tomt gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.