Aktuelle nybygg av boliger i Hjelmeland

Nybygg av boligområde i Hjelmeland
27-30 boenheter. Gnr/bnr: 58/2 og 58/41.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.