Aktuelle nybygg av boliger i Eigersund

Etablering av boliger, forretning m.m. i Eigersund kommune
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsformål fra hotell til bolig og forretning, samt mulig tilrettelegging for bro over Vågen. 5-7 etasjer.
Nybygg av boliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/471 og 122.
Nybygg av eneboliger i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 13/460, 485 og 24/2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.