Aktuelle nybygg av boliger i Eigersund

Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 45 boliger i området, 4 blir utført i ett eget prosjekt.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371 og 472.
Etablering av bolig- og fritidsbebyggelse i Eigersund kommune
Forslaget legger opp til at det kan bygges ti nye fritidsboliger i tilknytning til område HF 40 på kommuneplanens arealdel.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hestnes
7 eneboliger og 1 tomannsbolig. BRA: 99,8 m2/bolig.
Nybygg av byvillor i Egersynd by
Eneboliger i 3 etasjer med mulighet for utleie-leilighet.
Nybygg av eneboliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/725 mfl. Tomt: 6 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.