Aktuelle nybygg av boliger i Sola

Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Jåsund
Planforslaget tilrettelegger for 12 nye boliger. (9 rekkehus og 3 eneboliger). 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus i Sola
GNR/BNR: 3/22, 355 mfl. Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.