Aktuelle nybygg av boliger i Sandnes

Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av boligblokker i Sandnes
Gnr/bnr: 111/495, 111/497.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
BB2= 19 boenheter, 5 etasjer og 2151,5 m2 BRA, BB3= 17 boenheter, 5 etasjer og 2214,4 m2 BRA, BB4= 15 boenheter, 4 etasjer og 1742,9 m2 BRA. Adresse: Bladfaksveien 2, 4 og 6.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/1872 og 187.
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Sandnes sentrum
Areal ny bebyggelse: 1410 m2, Parkeringsareal: 190 m2.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av eneboliger på Lura, Sandnes
Gnr/bnr: 69/3151, 3150, 3149, 3148 og 3152. 4 flotte og inneholdsrike funkisboliger
Nybygg av eneboliger i Hana bydel
Boligene er på 177 m2, 300 m2 og 300 m2.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Adresse: Bladfaksveien 79-85.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.