Aktuelle nybygg av boliger i Sandnes

Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av boligområde i Sandnes, etappe 2
Ca. 50 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Adrese: Kvernsteinkroken 20, 22, 24 og 26.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av boligområde og dagligvarubutikk i Hommersåk
Gnr/bnr: 102/110 mfl. Planområdet er ca. 14 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Beregnet gjenomførelsetid ca. 15 måneder.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Riving, tilbygg- og nybygg av bolig-/næringsbygg i Sandnes
Området omfatter gnr/bnr 11/374, 111/376, 111/874 og deler av 111/876, 111/445 og 111/1305. 6-12 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av eneboliger i kjede og eneboliger i Sandnes, etappe 1, trinn 4
BKS6+BFS1= 6 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av eneboliger i Hana bydel
Boligene er på 177 m2, 300 m2 og 300 m2.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Sandnes kommune
2 leiligheter og 1 enebolig. Eiendommens totale areal er på 1126 m2.
Nybygg av carporter med boder i Sandnes
Det etableres totalt 13 parkeringsplasser, 6 parkeringsplasser som carport i tilknytning til bod og 7 parkeringsplasser som gjesteparkering.
Nybygg av carport i Sandnes
Carport med 8 plasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.