Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (0)
Eigersund (15)
Gjesdal (9)
Haugesund (25)
(6)
Karmøy (22)
Klepp (11)
Kvitsøy (3)
Lund (3)
Randaberg (5)
Sandnes (61)
Sauda (8)
Sokndal (9)
Sola (14)
Stavanger (155)
Strand (8)
Suldal (3)
Time (8)
Tysvær (7)
Utsira (0)
Nybygg av kontor- og næringsbygg og boliger i Paradis, Stavanger
Gjennomførelsetid: 10-15 år. Vinner i arkitektkonkurransen: "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valgt.
Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Hafrsfjord
Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt. Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner. BREEAM- Very Good.
Nybygg og rehabilitering av fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Eksisterende hovedbygninger A, C og D på fylkeseiendommen skal rehabiliteres, ca 15 000 m2 og det skal bygges to nye bygg på til sammen ca 4 500m2. Eksisterende bygg B på ca1800m2 skal rives.
Nybygg av svømmehall på Jåttåvågen i Stavanger
Gnr/bnr: 17/1462 og 16/499. Tomteareal: 6,2 dekar.
Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Rehabilitering og påbygg av hovedkvarter med kontor og produksjonslokaler i Stavanger
Det planlegges ca. 21 500 m² BRA, hvorav maks 2000 m² BRA settes av til produksjon.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall på Riska
B30-skole og enkel idrettshall.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Trones skole skal være en B35-skole.
Etablering av næringsbebyggelse med tilhørende uterom i Stavanger kommune
Legge til rette for ny næringsbebyggelse med uterom, samt bedre tilkomst til kvartalet. 4-6 etasjer.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Hommersåk
B35 skole. Gnr/bnr: 102/89 mfl.
Nybygg av bydelssenter-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Stavanger
Bydelssenter: 4500 m2 Bolig 12.500 m2 (155 leiligheter) Parkeringskjeller: 200 parkeringsplasser.
Nybygg av idrettshall i Hillevåg
Omdisponering av industriområde/boligområde.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av barneskole med bydelskulturskole og gymsal i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass. BREEAM NOR nivå Very Good
Utvidelse av idrettssenter på sør-og østsiden av eksisterende stadionanlegg i Stavanger kommune
Legge til rette for en styrking av det eksisterende bydelssenteret ved Viking Stadion, gjennom å utvikle større kapasitet til idrettsrelatert senter på sør- og østsiden.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kolnes/Eikje
Ny barneskole for 500 elever og med et bruttoareal på 5.700 m2 samt en flerbrukshall på 2.100 m2.
Nybygg av butikk og handelshus i Kvernevik
Ca 5000 kvm forretning og ca 100 boliger.
Nybygg av skole i Karmøy kommune
Passiv hus standard. Skole for 400 elever.
Nybygg av sykehjem i Jåttåvågen, Jåttå
140-180 beboere, det blir også 16 omsorgsboliger for eldre i bofellesskap. Ser på ulike konsept. 15.460-18.115 m2.
Nybygg av skole i Åkra
Skole for 595 elever.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Nybygg av 1-10 skole på Randaberg, trinn 2
Ny skole er vedtatt bygget i to byggetrinn; trinn 1: 6 parallells ungdomstrinn inkl kulturscene. Dette trinn, trinn 2: 4-parallells barnetrinn. Plassering: sørvest for Randaberg Arena.
Nybygg av sambrukshus, boliger og torg i Nærbø
Minimum 24 boenheter og maximum 40 boenheter.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Etablering av forretning og plasskrevende handel i Randaberg
Det planlegges ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23. Eksisterende bygningsmasse beholdes stor sett uendret slik den er i dag, med de funksjoner som allerede er etablert. Det ønskes en forutsigbar plansituasjon som muliggjør mindre tiltak for etablert bebyggelse og funksjoner. Det planlegges ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23. Hvor det foreslås etablert hhv. arealformål for næring (plasskrevende handel) og bevertning. Forslagsstiller ønsker også å vurdere muligheten for å legge til rette for noe ny handel i området. Ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse i størrelser og utforming. Samlet størrelse på planområdet er ca. 82 000 m2 , fordelt på ca. 61 000 m2 nåværende næringsområde og 21 0000 m2 framtidig næring (BN1)
Nybygg av bydelssenter i Madla bydel, Hafrsfjord
Gnr.38, bnr.389/502/451/932/3644/150/473/1421/1619. 3-5 etasjer.
Nybygg og rehabilitering av undervisningslokaler i Haugesund
Totalentreprenør har opsjon for rehabilitering.
Ombygg av hotell på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Nybygg av hotell i Stavanger
Skansegata 7 m.fl. Gnr/bnr 55/790 og 55/184.
Utvidelse av forretningsområde i Sandnes
18,2 daa. Planavgrensningen omfatter helt eller delvis gnr. 42 bnr. 1, 244, 525, 526, 527, 528 og 597. Forretningsformålet vil utvides og komplementeres med plasskrevende tjenesteyting og kontorer tilhørende disse virksomhetene. 2-3 etasjer.
Nybygg av svømmehall i Bryne
Svømmehallskonsulent: Per Rune Eknes.
Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Et nytt senter skal dekke både dagens behov og et økende behov for dagaktivitetsplasser på sikt, slik at det planlegges for inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert på AU06 like i nærheten av Skaret avlastningssenter.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.