Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (2)
Bokn (0)
Eigersund (15)
Gjesdal (12)
Haugesund (27)
(5)
Karmøy (24)
Klepp (6)
Kvitsøy (6)
Lund (2)
Randaberg (7)
Sandnes (55)
Sauda (17)
Sokndal (8)
Sola (10)
Stavanger (148)
Strand (8)
Suldal (4)
Time (8)
Tysvær (11)
Utsira (0)
Nybygg av kontor- og næringsbygg og boliger i Paradis, Stavanger
Gjennomførelsetid: 10-15 år. Vinner i arkitektkonkurransen: "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valgt.
Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Planarbeidet skal legge til rette for en utvidelse av Trones barneskole fra 3 klasser til 5 klasser per trinn (B35 skole), forsterket avdeling for 30 elever, og stor flerbrukshall. Det skal også vurderes sambruk av skolens lokaler og fasiliteter samt ny bygningsmasse, organisering av uteområde og tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også Trones barnehage, men denne vil bli videreført uten større endringer.
Nybygg av barneskole i Hafrsfjord
Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt. Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner.
Riving av parkeringshus og nybygg av næringsbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 58/1505, 58/1583, 58/1584, 55/1629, 58/1632, 58/1723 m. flere Ankerkvartalet kan inndeles i tre ulike bygninger; Ankerbygget, Romsøegården og Postgården.
Nybygg av hotell i Sola Trinn 3
Godkjent regulering.
Nybygg av idrettshall i Hillevåg
Omdisponering av industriområde/boligområde.
Nybygg av allaktivitetshus i Hillevåg bydel, Stavanger
Det skal bygges skatehall, idrettshall og bydelshus.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av barneskole med bydelskulturskole og gymsal i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass. BREEAM NOR nivå Very Good
Utvidelse av idrettssenter på sør-og østsiden av eksisterende stadionanlegg i Stavanger kommune
Legge til rette for en styrking av det eksisterende bydelssenteret ved Viking Stadion, gjennom å utvikle større kapasitet til idrettsrelatert senter på sør- og østsiden.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kolnes/Eikje
Ny barneskole for 500 elever og med et bruttoareal på 5.700 m2 samt en flerbrukshall på 2.100 m2.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av butikk og handelshus i Kvernevik
Ca 5000 kvm forretning og ca 100 boliger.
Nybygg av skole i Karmøy kommune
Passiv hus standard. Skole for 400 elever.
Nybygg av sykehjem i Jåttåvågen, Jåttå
140-180 beboere, det blir også 16 omsorgsboliger for eldre i bofellesskap.
Nybygg av skole i Åkra
Skole for 595 elever.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av 1-10 skole på Randaberg, trinn 2
Ny skole er vedtatt bygget i to byggetrinn; trinn 1: 6 parallells ungdomstrinn inkl kulturscene. Dette trinn, trinn 2: 4-parallells barnetrinn. Plassering: sørvest for Randaberg Arena.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Etablering av forretning og plasskrevende handel i Randaberg
Det planlegges ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23. Eksisterende bygningsmasse beholdes stor sett uendret slik den er i dag, med de funksjoner som allerede er etablert. Det ønskes en forutsigbar plansituasjon som muliggjør mindre tiltak for etablert bebyggelse og funksjoner. Det planlegges ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23. Hvor det foreslås etablert hhv. arealformål for næring (plasskrevende handel) og bevertning. Forslagsstiller ønsker også å vurdere muligheten for å legge til rette for noe ny handel i området. Ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse i størrelser og utforming. Samlet størrelse på planområdet er ca. 82 000 m2 , fordelt på ca. 61 000 m2 nåværende næringsområde og 21 0000 m2 framtidig næring (BN1)
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av bydelssenter i Madla bydel, Hafrsfjord
Gnr.38, bnr.389/502/451/932/3644/150/473/1421/1619. 3-5 etasjer.
Ombygg av hotell på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Nybygg av svømmehall i Bryne
Svømmehallskonsulent: Per Rune Eknes.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av hytter i Sauda
Ca 70 hytter.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.