Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hjelmeland

Nybygg av hyttefelt i Fister
12 boligtomter totalt på hyttefeltet.
Nybygg av fritidsboliger i Hjelmeland
6-7 nye fritidsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.