Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Planarbeidet skal legge til rette for en utvidelse av Trones barneskole fra 3 klasser til 5 klasser per trinn (B35 skole), forsterket avdeling for 30 elever, og stor flerbrukshall. Det skal også vurderes sambruk av skolens lokaler og fasiliteter samt ny bygningsmasse, organisering av uteområde og tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også Trones barnehage, men denne vil bli videreført uten større endringer.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/ eller autisme.
Nybygg av aktivitetssenter på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter.
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Tillbygg og ombygg av hotell i Sandnes
Planlegger mellom 179-185 nye hotellrom. Gnr/bnr 37/25, samt 37/150, 37/530, 37/531, 37/532 og 37/647
Nybygg av kirke på Iglemyr i Sandnes
Gnr/bnr: 39/23, 39/125. 2000-2500 m2.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 111/463, 111/1198 og 111/594. 612 m2 tomt.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Fortetting av hytteområde i Sandnes
Gnr/bnr: 88/9 og 89/2.
Utvidelse av barneskole i Sandnes
Utvidelse tilsvarende en B-28 skole. 1000-2000 m2 BRA. 2 etasjer med sokkeletasje.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Nybygg av kontor og butikk i Sandnes
Ca. 3,5 daa. Gnr./bnr. 111/942 og 111/938 Planlegges i to til tre etasjer.
Nybygg av kontor og butikk i Sandnes
Ca. 3,5 daa. Gnr./bnr. 111/942 og 111/938 Planlegges i to til tre etasjer.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Etablering av modulrigg for bosetting av flyktninger i Sandnes kommune
Ved leie er riggen forventet å bli stående i 1-2 år med opsjon for kommunen på forlengelse i ytterligere 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.