Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall på Riska
B30-skole og enkel idrettshall.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Trones skole skal være en B35-skole.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Hommersåk
B35 skole. Gnr/bnr: 102/89 mfl.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Utvidelse av forretningsområde i Sandnes
18,2 daa. Planavgrensningen omfatter helt eller delvis gnr. 42 bnr. 1, 244, 525, 526, 527, 528 og 597. Forretningsformålet vil utvides og komplementeres med plasskrevende tjenesteyting og kontorer tilhørende disse virksomhetene. 2-3 etasjer.
Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Et nytt senter skal dekke både dagens behov og et økende behov for dagaktivitetsplasser på sikt, slik at det planlegges for inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert på AU06 like i nærheten av Skaret avlastningssenter.
Utvidelse av skole i Sandnes
Nytt påbygg med 7 klasserom, garderober og personalrom.
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Tillbygg og ombygg av hotell i Sandnes
Planlegger mellom 179-185 nye hotellrom. Gnr/bnr 37/25, samt 37/150, 37/530, 37/531, 37/532 og 37/647
Nybygrg av tennishall i Austrått
Gnr/bnr: 39/1629, 39/1628 og 39/629.
Nybygg av kirke på Iglemyr i Sandnes
Gnr/bnr: 39/23, 39/125. 2000-2500 m2.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 111/463, 111/1198 og 111/594. 612 m2 tomt.
Fortetting av hytteområde i Sandnes
Gnr/bnr: 88/9 og 89/2.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Fortetting av boliger, kontor og tjenesteyting i Sandnes
Gnr./bnr. 39/52 og 123, 40/31 mfl. Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av deler av kvartalet ved etablering av sentrumsbebyggelse med boliger, kontor og tjenesteyting. Vågsgjerdveien 2 foreslås revet og «gjenspeilet i nytt bygg». Vågsgjerdveien 4 foreslås bevart og tilpasset ny bebyggelse. Ny bebyggelse foreslås som erstatning for Vågsgjerdveien 6. Det foreslås også ny bebyggelse mot Gravarsveien. 2 leiligheter, BRA 124 m2. BRA næring 1542 m2.
Nybygg av kontor og butikk i Sandnes
Ca. 3,5 daa. Gnr./bnr. 111/942 og 111/938 Planlegges i to til tre etasjer.
Nybygg av kontor og butikk i Sandnes
Ca. 3,5 daa. Gnr./bnr. 111/942 og 111/938 Planlegges i to til tre etasjer.
Nybygg av klubbhus i Sandnes
Maks 1000 m2 BYA.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Ombygg for avlastningsskole (midlertidig) i Trones
Ved utbygging av Trones skole vil det være behov for en midlertidig avlastningsskole i byggeperioden. En utredning vil vise hvordan dette kan løses.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.