Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hå

Nybygg av sambrukshus, boliger og torg i Nærbø
Minimum 24 boenheter og maximum 40 boenheter.
Nybygg av næringsområde på Grødaland
Gnr/bnr: 14/2, 41/1, 41/2, 14/3 og 8. Deler av 14/4, 6, 41/16, 41/6 og 17.
Tilbygg av camping i Ogna
Hensikten med planen er å bygge 36 flyttbare campinghytter. Maks BRA 50 m2 pr. hytte. Gnr/bnr: 95/105, 95/127 og 95/458.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.