Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sauda

Nybygg av hytter i Sauda
Ca 70 hytter.
Nybygg av fritidsboliger og infastruktur i Sauda
Gnr/bnr: 23/2, 24/1, 24/2 og 26/4.
Nybygg av hytteområde i Sauda
Gnr/bnr: 21/4, 21/5 m. fl. Ca. 50 stk boenheter inntil 120 m2 BRA.
Nybygg av fritidsboliger i Sauda
Gnr/bnr: 3/3 og 4/19.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.