Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sauda

Nybygg av hytter i Sauda
Ca 70 hytter.
Nybygg av hytteområde i Sauda
Gnr/bnr: 21/4, 21/5 m. fl. Ca. 50 stk boenheter inntil 120 m2 BRA.
Nybygg av flerbrukshall i Sauda
En hall vil kunne inkludere isbane 5 mnd i året. Prosjekter som inkluderer ishall kan utløse større eksterne støtteordninger. Et potensielt nytt, stort samarbeidsprosjekt mellom det offentlige, private og ideelle Sauda som vil kunne bli en arena for skøyteaktivitet, curling, fotballcup, tennis, squash, håndball, konserthall/Saudadagane, bodhall, oppstillingsplas 17. mai, lager for felles arrangements-utstyr i Sauda osv.
Nybygg av fritidsboliger i Sauda
Gnr/bnr: 3/3 og 4/19.
Tilbygg av hyttegrend i Saudasjøen
Gnr/bnr: 14/1. 6 og 8/5.
Rehabilitering av dusjer for skule i Sauda kommune
Modernisering av dusjeanlegg samt installering av "legionellaspyling".

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.