Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Time

Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Nybygg av svømmehall i Bryne
Svømmehallskonsulent: Per Rune Eknes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.