Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Eigersund

Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barne- og ungdomsskole i Egersund
Dette prosjekt kommer etter Husabø ungdomsskole.
Nybygg av hytter i Eigersund kommune
Gnr. 1, bnr 1, 2, 3, 4, 110 m.fl.
Fortetting av hytteområde i Egersund
- Gnr 13 bnr 9: inntil 12 nye hytter og småbåthamn. - Gnr 13 bnr 2 og 12/1: fortetting med 15-25 nye hytter. - Gnr 12 bnr 2: midlertidig deponi for overskotsmasse og framtidig landbruk.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barneskole i Husabø
Dette prosjekt kommer etter Grøne Bråden skole.
Tilbygg av næringsareal i Egersund
Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Gnr/bnr: 43/446 mfl.
Nybygg av fritidsboligområde i Egersund
Gnr/bnr: 6/3 mfl. Planområde: 3,5 daa
Nybygg av utleiehytter i Egersund
Totalt skal det legges opp til 5 utleiehytter. 2 hytter innen BF28 og 3 hytter innen HR3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.