Alle planlagte boligprosjekter i Telemark fylke

Bamble (16)
Drangedal (7)
Fyresdal (0)
Hjartdal (2)
Kragerø (15)
Kviteseid (6)
Nissedal (1)
Nome (4)
Notodden (3)
Porsgrunn (45)
Seljord (3)
Siljan (0)
Skien (37)
Tinn (0)
Tokke (6)
Vinje (3)
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 2-3
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Nybygg av boliger og turistanlegg i Kragerø
Totalt Ca 200-250 boenheter.
Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø vest
300 boenheter/ en del bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 1
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Nybygg og tilbygg av leiligheter og hotellrom, parkeringshus og tennisbane på Stabbestad
Flytting av tennisbane. Det er planlagt 135 nye leiligheter og 80 nye hotellrom, som gjennomføres etappevis. Leilighetene vil ha utsikt over Kragerø-skjærgården, få flotte solforhold og god materialkvalitet.
Ombygg og nybygg av boliger og næring i Skien sentrum
Gnr/bnr: 300/3270, 300/3272, 300/4636 og 300/175.
Nybygg av boligområde med infrastruktur på Grasmyr i Bamble kommune
80-100 stk boenheter. Gnr/bnr: 26/1, 26/95, 26/97 og 26/100.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter fordelt på 3 blokker på Bugten Brygge.
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
Ca. 39 daa. Det ønskes å legge til rette for leilighetsbygg (ca. 80 boenheter) og konsentrert småhusbebyggelse (ca. 13 enheter). Det foreslås 5 og 6 etasjer på leilighetsbygga med de høyeste byggene i senter og nedtrapping mot nord og sør. Leilighetene legges inn i terreng og vil ta opp en etasje inne i byggene slik at etasjene over bakkenivå i vest blir 4 og 5 etasjer. Planen vil også sikre turveg langs elva for allmennheten. Det er ønskelig å tilrettelegge for småbåthavn.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2
Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Etablering av infrastruktur samt nybygg av rekkehus og terrassehus i Notodden
Planlegger ca 80 enheter, eneboliger og flerbolighus. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn.
Nybygg av boliger på Bråtheia i Drangedal
Kommunale boligtomter. 6 byggeklare tomter og 49 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 4
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 5 m.fl.
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av boliger på Mjelkåsen i Drangedal
Kommunale boligtomter. 2 byggeklare tomter, 50 trenger ferdigstillelse.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Utvikling av eiendom i Stathelle
Eiendommen inneholder 26 bygninger med ett samlet BTA på ca. 7975 m2. Tomten er selveiet og er på ca. 55 420 m2.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 3
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker. Antall boenheter på trinn 3 er ca 50-60 stk.
Nybygg av terrasseleiligheter i Bøle, Skien
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boligområde i Bamble kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 5 m.fl.
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
Gbnr 56/560, 56/554. 18,5 daa.
Nybygg av leilighetsbygg og tomannsbolig på Kjølnes i Porsgrunn
Gnr/bnr: 200/4134 og 200/764. 22 boenheter i to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig.
Nybygg av boliger i Henseid
Kommunale boligtomter. 5 byggeklare tomter og 23 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger i Bø i Telemark
Gnr/bnr: 46/1, 8, 11 og 45. Felt B15. Ca 8 daa. Planlagt att bygges med terasser.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 3
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av boligområde i Nome kommune
Utbygging av både frittliggende og konsentrerte boliger. 25-30 boenheter med tilkomst fra Tyrivegen (fv 3314) via Bjervagate. Ca. 50 daa. Planområdet omfatter både selve utbyggingsområdet, tilkomst fra Tyrivegen via Bjervagate og forbindelse via eksisterende jernbaneundergang ut til Svenskerudvegen for gående og syklende.
Nybygg av eneboliger i rekke i Porsgrunn, trinn 2
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av eneboliger i rekke i Porsgrunn, trinn 1
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker med tilhørende uteareal og parkering i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 16 daa. og ligger mellom Vestheimvegen og Elvegata rett nord for Lahelle.
Nybygg av boliger i Kviteseid
Ca 20 nye boligtomter.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Utbygging av bustadområde i Midt Telemark kommune
Reguleringsplanen omfattar gnr./bnr. 40/30 og 54/86 m. fl. Detaljreguleringsplanen skal leggje til rette for vidare utbygging av Nordbøåsen bustadområde, med om lag 25 nye tomter og tilhøyrande infrastruktur.
Nybygg av boliger på Nylende i Skien
4-mannsbolig og rekkehus i 2 etasje og en 2-mannsbolig i 1 etasje.
Nybygg av flerbolighus i Skien
Bygg 7 inneholder 18 leiligheter, bygg 8 inneholder 7 leiligheter og bygg 9 inneholder 8 leiligheter.
Nybygg av instutusjonsplasser i Kragerø
Det er behov for å bygge ut 45 nye institusjonsplasser som en følge av et betydelig antall eldre over 80 år.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 2
Gnr/bnr: 200/2169, 374/173, 213 og 64.
Nybygg av leiligheter på Kirkebukta i Kragerø
Oppføres i to trinn. Trinn 1: parkeringsanlegg med plass for ca 200 biler. Trinn 2: 30 leiligheter. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 mfl.
Nybygg av leiligheter ved Lundedalen i Skien
Prestegårdsgate/Hesselbergsgate.
Nybygg av leiligheter og butikk i Porsgrunn
3 etasjer med leiligheter og 1 etasje med næring.
Nybygg av bolig-og næringsbygg i Sandefjord
3-4 etasjer. Foreløpig skissert 16 stk. boenheter. 2,1 daa
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter. Ca 40 båtplasser.
Nybygg av leiligheter i Seljord
Gnr/bnr: 44/17 og 45/58.
Nybygg av boliger på Vallermyrene i Porsgrunn kommune
ca. 4,7 daa. Gnr/bnr 46/422, 46/883, 46/882, 46/857 og 46/860.
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet. Ca 12 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.