Alle planlagte boligprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
Ca. 39 daa. Det ønskes å legge til rette for leilighetsbygg (ca. 80 boenheter) og konsentrert småhusbebyggelse (ca. 13 enheter). Det foreslås 5 og 6 etasjer på leilighetsbygga med de høyeste byggene i senter og nedtrapping mot nord og sør. Leilighetene legges inn i terreng og vil ta opp en etasje inne i byggene slik at etasjene over bakkenivå i vest blir 4 og 5 etasjer. Planen vil også sikre turveg langs elva for allmennheten. Det er ønskelig å tilrettelegge for småbåthavn.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 3
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker. Antall boenheter på trinn 3 er ca 50-60 stk.
Nybygg av boliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 5 m.fl.
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
Gbnr 56/560, 56/554. 18,5 daa.
Nybygg av leilighetsbygg og tomannsbolig på Kjølnes i Porsgrunn
Gnr/bnr: 200/4134 og 200/764. 22 boenheter i to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 3
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker med tilhørende uteareal og parkering i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 16 daa. og ligger mellom Vestheimvegen og Elvegata rett nord for Lahelle.
Nybygg av eneboliger i rekke i Porsgrunn, trinn 2
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av eneboliger i rekke i Porsgrunn, trinn 1
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 2
Gnr/bnr: 200/2169, 374/173, 213 og 64.
Nybygg av leiligheter og butikk i Porsgrunn
3 etasjer med leiligheter og 1 etasje med næring.
Nybygg av boliger på Vallermyrene i Porsgrunn kommune
ca. 4,7 daa. Gnr/bnr 46/422, 46/883, 46/882, 46/857 og 46/860.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, trinn 3
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, trinn 4
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Heistad
Planområdet er på ca. 16 daa. 4 Eneboliger. 2 tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus på Heistad i Porsgrunn
Regulert til boligformål. 6-8 leiligheter. 1285 m2 selges til boligformål.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21. 8 stk leilighetsenheter.
Nybygg av eneboliger i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21.
Nybygg av småhusbebyggelse i Bergsbygda
Planlegges for ca 25 tomter. Gnr/bnr: 39/264 mfl.
Ombygg av postkontor/trykkeri til leiligheter i Brevik
Gnr/ bnr. 81/1, 2, 151, 142, 169.
Nybygg av botilbud til mennesker med særskilt behov på Tråholt
Basebygg med 3-4 frittliggende mindre enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.