Alle planlagte boligprosjekter i Skien

Nybygg av bydel i Skien, kvartal 2-3
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 1
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Ombygg og nybygg av boliger og næring i Skien sentrum
Gnr/bnr: 300/3270, 300/3272, 300/4636 og 300/175.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter fordelt på 3 blokker på Bugten Brygge.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2
Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av terrasseleiligheter i Bøle, Skien
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av flerbolighus i Skien
Bygg 7 inneholder 18 leiligheter, bygg 8 inneholder 7 leiligheter og bygg 9 inneholder 8 leiligheter.
Nybygg av boliger på Nylende i Skien
4-mannsbolig og rekkehus i 2 etasje og en 2-mannsbolig i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter ved Lundedalen i Skien
Prestegårdsgate/Hesselbergsgate.
Nybygg av bolig-og næringsbygg i Sandefjord
3-4 etasjer. Foreløpig skissert 16 stk. boenheter. 2,1 daa
Nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Skien kommune
GNR/BNR: 62/428 m.fl. Planen legger til rette for frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, og område til lekeplass. Det reguleres inn ny atkomstveg fra Frogner Ring med vendehammer. Følgende grunneiere ligger innenfor varslet plangrense: Gbnr. 62/428 Ole Johan Aastebøl. Gbnr. 62/31 Rita Backe og Per Olav Hole. Gbnr. 62/340 Arnhild Dahl Dørnes og Tore Rolf Dørnes. Gbnr. 62/342 Ragna Dahl Grønnevet. Gbnr. 62/240 og 62/29 Simon Helge Dahl. Gbnr. 62/2 Magne Jacobsen. Gbnr. 62./491 Linn og Martin Hornsletten. Gbnr. 62/203 Eric Johansson. Gbnr. 62/310 Stein Edvard Løberg. Gbnr. 62/311 Håkon Øvrum Sølland. Gbnr. 62/271 Espen Oredalen Glahus. Gbnr. 62/426 Joakim Sanderød.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
6 mannsbolig og 1 enebolig.
Etablering av kommunale boliger/småhus ved sykehuset i Skien
På sykehusets tomt øst for Faret og mot Elstrømbrua åpnes det for småhus/hardbrukshus for individer med utfordrende adferd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.